Slovene Bibliography on Translation Studies

The bibliography was edited by Jerneja Umer Kljun and Zarja Vršič, based on the work of Janko Trupej.

AuthorTitleTypeYear of PublicationLink
Adam, FraneDer Einfluß der Übersetzungen von (deutschen) soziologischen Theoretikern auf die Entwicklung und Profilierung der Soziologie in Slowenienčlanek, sestavni del1993https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17120605
Ahačič, KozmaPrevajanje termina ratio pri Varonu in Kvintilijanuprispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14880354
Ahačič, KozmaOče slovenske književnosti : ob petstoletnici Primoža Trubarja (1508-1586)članek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/27319085
Ahačič, KozmaSlovenski protestantski pisci 16. stoletja in prevajanje = Slovene Protestant writers in the 16th century and translationčlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26992941
Ahačič, KozmaViri za prevod svetopisemskih besedil pri slovenskih protestantskih piscih 16.stoletja in nekatere tehnike prevajanjačlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/27178285
Ahačič, KozmaZgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem : protestantizemznanstvena monografija2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/234826496
Ahačič, KozmaPrimož Trubar (1508-1586) : ob poltisočletnici očeta slovenske književnostičlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/27698477
Anželj, StanaPomenski in slogovni odmiki pri prevajanju Bartolovega Alamuta iz slovenščine prek francoščine v nemščinočlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/251067136
Anželj, StanaRazpetost prevajalca med potujitvenim in podomačitvenim pristopom : na primeru prevajanja zamonijskega fantazijskega romana Mesto sanjajočih knjig Walterja Moersačlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9748510
Avsenik Nabergoj, IrenaResničnost in resnica v poetiki biblične pripovedi in v njeni interpretacijičlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7010650
Babula, ElżbietaModalni glagoli v izvirnem besedilu Mickiewiczevega Gospoda Tadeja in njihovi ustrezniki v slovenskem prevodučlanek, sestavni del1980https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/243841536
Bajec, Anton, 1897-1985Jezik v Župančičevi prevodni prozi : David Cooperfieldčlanek, sestavni del1967https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13029165
Bajec, Anton, 1897-1985Jezik v Župančičevi prevodni prozi : Oče Goriotčlanek, sestavni del1967https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13026349
Bajec, Anton, 1897-1985Jezik v Župančičevi prevodni prozičlanek, sestavni del1967https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7858221
Bajt, Andreja Prevajalci so ubogi ljudječlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/225217024
Bandelj, DavidDve varianti "italijanskega"Kocbeka: Antonio Setola in Jolka Miliččlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12635954
Banko, Anja, 1992-S. Kosovel: Nihilomelenholijačlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/266996992
Baran, KatarzynaPolskie frazeologizmy w słoweńskich przekładzach wierszy Wisławy Szymborskiejčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50933346
Barbarič, Štefan, 1920-1988Slovensko seznanjanje s slovaško književnostjočlanek, sestavni del1988https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15058944
Baumgartner, SandraNezavest ali zgolj zaprte oči : poskus psihoanalitičnega razčlenjevanja Kleistove novele Markiza O...škačlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20783714
Bekrić, IsmetKo prevajam Kosovelačlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/241543424
Berger, Aleš, 1946-Arležanski krokijičlanek, sestavni del1990https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18929152
Berger, Aleš, 1946-Z bralne vaječlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/80013824
Berger, Aleš, 1946-Prestavljati besede in prostor okrog njihčlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/125921792
Berger, Aleš, 1946-Kako cicasta je posta(ja)la Queneaujeva Zazie ---članek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/252049920
Berger, Aleš, 1946-Prevajalčevi zapiskičlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/255674880
Berger, Aleš, 1946-Ponovni prevodi leposlovnih delčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/274584320
Berkopec, OtonDelo Ivana Cankarja v čeških prevodih in v luči češke publicistike do prve svetovne vojnečlanek, sestavni del1969https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8233517
Berkopec, OtonIvan Cankar v čeških prevodih in v luči češke publicistike do konca leta 1918članek, sestavni del1971https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8307501
Berkopec, OtonIvan Cankar v čeških prevodih in v luči češke publicistike do konca leta 1918članek, sestavni del1971https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8309037
Berkopec, OtonIvan Cankar v čeških prevodih in v luči češke publicistike do konca leta 1918članek, sestavni del1971https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8310061
Berkopec, OtonIvan Cankar v čeških prevodih in v luči češke publicistike do konca leta 1918članek, sestavni del1971https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8311085
Bernik, FranceLirika in njena prevedljivost : na primeru Goetheja in Prešernačlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/29896802
Bernik, FranceÜbersetzbarkeit der Lyrik?članek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/27174445
Bernik, Romana …Bartolov Alamut : o prevajanjučlanek, sestavni del1990https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23538432
Bider, RomanaSlovenski Rilkejičlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/255277568
Biggins, MichaelAmericanizing Slovene literature, or, Taking the day-trippers' path to the summit instead of the north face : Slovene to English literary translation on the society's fortieth anniversaryčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53954402
Bizjak, Jurij, 1947-Nekaj Jobovih metaforčlanek, sestavni del1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/61015552
Bjelčevič, AleksanderPrevajanje in adaptiranje srbskohrvaškega asimetričnega deseterca v slovenščino [Elektronski vir]e-članek2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59315554
Blake, JasonSlovenia : A nation of poets? [Elektronski vir]e-članek2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47273826
Blake, JasonLate for the party : Alice Munro in Slovenian translationčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50122850
Blatnik, Andrej, 22.5.1963-Kako pomagati slovenski književnosti v tuje jezikeprispevek na konferenci1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58628096
Blatnik, Andrej, 22.5.1963-Kako pomagati slovenski književnosti v tuje jezike : prevajanje in predstavljanječlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/55551744
Blatnik, Andrej, 22.5.1963-Kdo lahko spregovori v jeziku prevoda?prispevek na konferenci2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45639266
Blažič, MilenaMemetika in kulturna evolucija Grimmovih pravljic na Slovenskem (1849-2012) = Memetics and cultural evolution of Grimm's fairy tales in Slovenia (1849-2012)članek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9677129
Bohanec, VidaPrevajalka Irina Makarovskačlanek, sestavni del1972https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7853598
Borovnik, SilvijaO prevajanjuprispevek na konferenci1987https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2215428
Borovnik, SilvijaSanjačeva zmota : o dialogu med novejšo slovensko in nemško književnostjo in seveda o Handkejevem Spominu na Slovenijočlanek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5936644
Borovnik, SilvijaSanjačeva zmota : o dialogu med novejšo slovensko in nemško književnostjoprispevek na konferenci1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/67094528
Borovnik, SilvijaO literarnem prevajanjuprispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12808968
Borovnik, SilvijaKnjiževne študije : o vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstrijiznanstvena monografija2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/68860929
Bratož, SilvaA stylistic analysis of four translations of J. D. Salinger's The catcher in the ryečlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/924887
Bressan, ArnaldoDante in sloveno : traduzioni ed edizioni novecentesche di Danteknjiga1990https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23940608
Bryner, ErichTeološki motivi v svetopisemskih prevodih Primoža Trubarjačlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/268386560
Bryner, ErichTheologische Motive in der Bibelübersetzung von Primus Truberčlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33717805
Bucka, KarolinaTwórczość Srečka Kosovela w odbiorze polskim - rola przekładučlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35175778
Budal, Andrej, 1889-1972Italijanski prevodi iz jugoslovanskih slovstev izza svetovne vojnečlanek, sestavni del1931https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15451954
Budal, Andrej, 1889-1972O prevajanju iz jugoslovenskih slovstev v italijanščinočlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15457074
Cenda-Klinc, MarijaTržaški Slovenci kot posredovalci slovenske literature Italijanomčlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/69548288
Cerar, VasjaPrevod kot del filmskega tekstaprispevek na konferenci1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58695936
Cergol, JadrankaProblematika prevajanja političnih besedil iz stare grščine : primer Aristotelove Politikečlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1537527492
Curk, Iva, 1935-2013Anton Sovre in arheološko raziskovanje Ptujaprispevek na konferenci1986https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23644770
Čerče, Danica(Ne)prevedljivost pogovornega jezika v delih Johna Steinbeckačlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49573474
Čerče, DanicaShaping images of Australia through translation : Doris Pilkington and Sally Morgan in Slovene translationprispevek na konferenci2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20821478
Čerče, DanicaShaping images of Australia through translation : Doris Pilkington and Sally Morgan in Slovene translationčlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22008550
Čerče, DanicaNovozelandska staroselska književnost v slovenskem prevodučlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22691814
Černe, Urška P.Prevajalec naj bo izbirčenčlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/115708928
Černe, Urška P.Drsljiva tla prevodne kritike: kritik in prevajalec sta enočlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/124732416
Češarek, PavelK prevodu Aristotelovega spisa O nebu : beseda prevajalca na tiskovni konferenci ob izidu knjigečlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/231060480
Čibej, Jaka, 1987-Izzivi jezika domišljijee-članek2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40524130
Črnilogar, OtmarAvantura prevajanja Svetega pismaprispevek na konferenci1987https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21145442
Črnilogar, OtmarNekaj značilnosti svetopisemskega slogačlanek, sestavni del1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/61014784
Čuden, DarkoTudi prevajalec gre v Damaskčlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47951970
Dapit, RobertoPrevajanje rezijanskih besedilčlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8887602
Dapit, RobertoNote sulla traduzione di opere letterarie slovene in italianočlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26087213
Darasz, ZdzisławSonety France Prešerna w polskih przekładachčlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6432054
Detela, LevO spremembah izvirne literature v tujejezičnih prevodihprispevek na konferenci1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58629632
Detela, LevNemško-slovensko literarno sodelovanje na Dunaju in njegov odmev v širšem mednarodnem prostoručlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40164706
Deželak Trojar, MonikaAdam Skalar in njegovo prevajalsko deločlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30855469
Deželak Trojar, MonikaAdam Skalar in njegov rokopisni kodeks - Skalarjevo prevajalsko deločlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31944237
Ditmajer, NinaSkladenjska analiza premega poročanja v najnovejšem prevodu Lukovega evangelija - Življenje z Jezusomčlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53099618
Ditmajer, NinaSkladenjsko-pomenska vloga glagolov rekanja v Trubarjevem, Dalmatinovem in Japljevem prevodu Matejevega evangelija [Elektronski vir] = Syntactic-semantic role of the verbs of speech in the translation of the Gospel of Matthew by Trubar, Dalmatin and Japeljprispevek na konferenci2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21217800
Ditmajer, NinaRetorične enote v svetopisemskih epistolah skozi zgodovino slovenskega prevajanjaprispevek na konferenci2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/54114658
Dobovičnik, Barbara ; Drofenik, BarbaraFrancoski Prevert v slovenskih prevodih : problematika prevajanjaknjiga1988https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4597045
Dobrinac, Michael M.Die Heinrich-Heine-Rezeption im kroatischen, serbischen und slowenischen Sprachgebiet des ehemaligen Jugoslawien von 1945 bis zur Mitte der 70er Jahre : mit Bezug auf die sozialistisch-revolutionäre Wirklichkeit im Kulturleben des Landesknjiga1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/78048256
Dobrovoljc, FrancePrežihov Voranc v prevodučlanek, sestavni del1956https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11573300
Dobrovoljc, FrancePrežihov Voranc v prevodihčlanek, sestavni del1958https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11851572
Dobrovoljc, FrancePrežihov Voranc v prevodih od 1955 do 1964članek, sestavni del1964https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12446516
Dolgan, MilanPesem Salve, Regina v Stiškem rokopisu in pozneje : Marijina pesem v novi in stari slovenščiničlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/252048384
Dolgan, NinaVse uno, ki prevajalci rabimo znat o prevajanju v narečjee-članek2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40521570
Dolinar, Darko, 1942-Znanstveno raziskovanje prevajanja in literarna vedaprispevek na konferenci1975https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5860397
Dolinar, Darko, 1942-Vprašanja o prevajanju v literarni vedičlanek, sestavni del1977https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9069869
Dolinar, Darko, 1942-O mestu prevoda v literaturičlanek, sestavni del1984https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9071149
Dolinar, Darko, 1942-O mestu prevoda v literaturičlanek, sestavni del1982https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5862957
Dolinar, Darko, 1942-Ob zablodah gojenca Törlessa : prevod kot interpretacijaprispevek na konferenci1993https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3696685
Dolinar, Darko, 1942-O dveh pogledih na prevodprispevek na konferenci1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51886848
Dollerup, Cay ; Orel Kos, SilvanaCo-prints and translationčlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21858146
Dollerup, Cay ; Orel Kos, SilvanaCo-printing : translation without boundariesčlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21871202
Dolžan, SonjaPotreba od preveduvačka kritika vo mali jazični sredini, kako što se Slovenija i Makedonijaprispevek na konferenci2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57956450
Stefanija, DragiO makedonskih prevodih Cankarjevega "Hlapca Jerneja"članek, sestavni del1970https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16517677
Dreu, MarušaPrevajanje osebnih lastnih imen v otroškem romanu Čarovnik iz Ozae-članek2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40525666
Džambić, JasnaBernhard Schlinks Roman Der Vorleser : eine Analyse hinsichtlich der (inter)kulturellen Spezifik und deren Verarbeitung in der slowenischen Übersetzungčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/36522501
Đukanović, MajaProblem prestavljanja lokalizmov : (na primeru prevodov Kersnikovih del v srbščino)prispevek na konferenci1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11197538
Đukanović, MajaPrevođenje urbane leksike : (na primeru srpskog i slovenačkog jezika)članek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48882786
Faganel, JožeGovorljivost in pogovornost v prevodu in uprizoritviprispevek na konferenci1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52169216
Fain, MojcaThe Demon lover by Elisabeth Bowen : the translation and analysis of stylisitc and contextual peculiarities on translating the literary textknjiga1987https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4566325
Fatur, SilvoBeležke o prevajanju slovenskih leposlovnih stvaritev v italijanščinočlanek, sestavni del1990https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35379456
Filo, JožeSlovenci in madžarska književnostprispevek na konferenci1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/67095296
Fock, IgnacIdées reçues de Flaubert au sein de la conversation : point de départ pour la traduction slovènečlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51947618
Gacoin-Marks, FlorenceColette en Slovénie : eéception critique et traductionsprispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21455714
Gacoin-Marks, FlorenceOton Župančič in Vladimir Levstik kot prevajalca Maupassantovega Lepega stričkačlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25555042
Gacoin-Marks, FlorenceŠest slovenskih prevodov Baudelairove Harmonie du soirčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41111650
Gacoin-Marks, FlorenceLe traducteur aux frontières des discours : le "monologue narrativisé" dans les deux traductions slovènes de Madame Bovaryčlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51947106
Gacoin-Marks, FlorenceFrancoska prevoda Alamutačlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56893282
Gantar, JurePrevajalci in izdajalcičlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/271705856
Gantar, KajetanBeseda o Euripidučlanek, sestavni del1964https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16037677
Gantar, KajetanNekaj misli ob Ajshilovi Orestejičlanek, sestavni del1967https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16038445
Gantar, KajetanAdam Bohorič als slowenischer Übersetzer aus der lateinischen Sprachečlanek, sestavni del1971https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14078253
Gantar, KajetanPrevajalska umetnost in slovenska besedačlanek, sestavni del1978https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18372909
Gantar, KajetanO Evripidu in njegovih Bakhantkahčlanek, sestavni del1980https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16038957
Gantar, KajetanBeseda prirediteljačlanek, sestavni del1984https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17203757
Gantar, KajetanKonfrontacija med antiko in krščanstvom : nekaj opažanj ob Trubarjevem in Dalmatinovem prevodu Pavlovega govora na Areopagučlanek, sestavni del1985https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13537634
Gantar, KajetanNekaj misli o slovenskem prevajanjučlanek, sestavni del1986https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10734125
Gantar, KajetanNekaj misli o slovenskem protestantizmu in prevajanjučlanek, sestavni del1986https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18516269
Gantar, KajetanSovretov prevajalski idealprispevek na konferenci1986https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10733869
Gantar, KajetanPrevajalske dileme prof. Silvestra Koprivečlanek, sestavni del1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/61024000
Gantar, KajetanPrevajanje zborskih spevov v antičnih tragedijahprispevek na konferenci1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52168192
Gantar, KajetanNepesniške besede in "nasilje heksametra"članek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4936749
Gantar, KajetanNon verbum ad verbum, sed sensum ad sensumprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/70522112
Gantar, KajetanNekaj filoloških prevajalskih problemov ob Evripidovi Ifigeniji v Avlidičlanek, sestavni del1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14173485
Gantar, KajetanOd homerskega do sodobnega heksametračlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14949218
Gantar, KajetanPrevajalska mimesisprispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17093421
Gantar, KajetanJanko Moder in njegovi predhodniki v vodenju DSKP (Spominski zapis)članek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24858413
Gantar, KajetanNekaj misli ob Ajshilovi Orestejičlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/29123885
Gantar, KajetanSovretova Odiseja med prevodom in parafrazočlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30866221
Gantar, KajetanHomers Ilias - eine sygkrisis von zwei Übersetzungen : die makedonische Übersetzung von Mihail Petruševski (1983) und die sloweinsche Übersetzung von Anton Sovre (1950)članek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35607853
Gawlak, MonikaPoezja Gregora Strnišy w przekładzie Katariny Šalamun-Biedrzyckiejčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43377250
Gawlak, MonikaBibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 1990-2006članek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50810978
Gawlak, MonikaPoljski prevodi slovenskih dram v letih od 1991 do 2005članek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50883170
Gawlak, MonikaTożsamość Čefura w polskim przekładzie powieści Gorana Vojnovicia pt. Čefurji raus!članek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50932578
Gawlak, MonikaVečjezičnost in identiteta v poljskem prevodu romana Gorana Vojnovića Čefurji raus!članek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51435618
Giesemann, GerhardGrundprobleme slovenischer Literaturwissenschaft und Literaturkritik am Beispiel des Ljubljanski zvončlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/60316928
Giesemann, GerhardDie slovenischen Vorreden Primus Trubers zu seinen Übersetzungen der heiligen Schrift. Erkenntnisse zur Struktur, Theologie und zu den lutherischen Quellen der Schriften des slovenischen Reformatorsčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26850861
Giesemann, GerhardTheologische Positionen Primož Trubars im Kirchenlied, den Psalmennachdichtungen und Vorworten zu seinen Bibelübersetzungenčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38777442
Gjurin, VelemirČetvero vrednosti prevodačlanek, sestavni del1989https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/121331712
Glaser, KarelTri kritike in prevodi za poskušnjorazne literarne vrste1906https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21646136
Gorjanc, VojkoEncoding heteronormativity in the target culture : Slovenian translations of The Merchant of Venicečlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50334562
Gradišnik, JanezNeustrezen prevodčlanek, sestavni del1981https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/243901440
Gradišnik, JanezNizka jezikovna raven naših prevodovčlanek, sestavni del1983https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/243716096
Gradišnik, JanezTako se ne prevajačlanek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59733504
Gradišnik, JanezRoman s posebnostmičlanek, sestavni del1993https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/78431744
Gradišnik, JanezNekaj izkušenj s prevajanjem v angleščino in nemščinočlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58692864
Gradišnik, JanezPrevajanje in spoznavanje slovenščinečlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58713088
Grafenauer, NikoMed mimesis in poiesisčlanek, sestavni del1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/70144768
Grahek-Križnar, NinaWhat makes a literary translation obsolete? : contrastive analysis of culture-specific expressions in two translations of Jerome K. Jerome's Three Men in a Boatčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41978466
Grahek-Križnar, NinaTranslation of terms of address in postcolonial novels in Englishčlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59631458
Grdina, Igor, 1965-Prevajanje libretov in njegovi začetki med Slovencičlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10316130
Grickat-Radulović, IrenaNekoliko jezičkih analiza u vezi s Dalmatinovim prevodom psalamačlanek, sestavni del1987https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9591969
Grmek, AnaA he or a she : the problem of biological vs. grammatical gender in translating personification in English romantic poetry into Slovenečlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/236507392
Grosman, MetaShakespearjevi soneti v slovenščiničlanek, sestavni del1987https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15281152
Grosman, MetaThe original and its translation from the reader's perspectivečlanek, sestavni del1989https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5408098
Grosman, MetaStatus književnega prevoda v ciljni kulturiprispevek na konferenci1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52163584
Grosman, MetaKnjiževni prevod kot oblika medkulturnega posredovanja leposlovjačlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4131938
Grosman, MetaKnjiževnost v medkulturnem položajučlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4937261
Grosman, MetaShakespearjevi soneti in slovenski bralcičlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4134242
Grosman, MetaHuckleberry Finn v medkulturni perspektiviprispevek na konferenci1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9160200
Grosman, MetaKnjiževni prevod med preteklostjo in prihodnostjoprispevek na konferenci1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13712226
Grosman, MetaNon-mother tongue translation - an open challengeprispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13977698
Grosman, MetaAmerican novels through the eyes of Slovene readersčlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28582242
Grosman, MetaKritika književnega prevoda kot kritika v medkulturnem položaju : k štiristoletnici Hamletačlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19193442
Grosman, MetaLiterary translation for the third milleniumprispevek na konferenci2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22302562
Grosman, MetaKnjiževnost v medkulturnem položajuznanstvena monografija2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/216284160
Grošelj, NadaPrevajanje besednih iger v antičnih epigramihprispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14879586
Grošelj, NadaInstances of simplified style in ten English translations of Dane Zajcčlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23737442
Grošelj, NadaProblematika besednega reda pri prevajanju slovenskega prostega verza v angleščinočlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28880482
Grošelj, NadaWord order and markedness in a Slovenian poem and its English translationčlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25223522
Grošelj, NadaBelletristic translation into English : what price the same order of words?članek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/250176000
Grošelj, NadaProblem verzne oblike pri prevajanju drame Skala (The Rock) Thomasa Stearnsa Eliotačlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42386530
Grošelj, NadaTranslating Slovene poetry into English : the issue of the articlesčlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35430498
Grošelj, NadaPrevajanje metrike v Plavtovem Kljukcučlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43772514
Grošelj, NadaLindgren proti Lindgren : primerjava ciljno in izhodiščno usmerjenega prevoda švedščinečlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1522061
Grošelj, Robert, 1978-Multilingualism in literary translation [Elektronski vir] : the case of The Ballad of the Trumpet and the Cloud by Ciril Kosmače-članek2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56040290
Gruda, MarlenaStereotyp Słoweńca "ofiary" w przekładzie powiesci Vlada Žabota Wilcze nocečlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53973858
Haramija, DragicaBorkov prevajalski opusprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5721608
Hladnik, MiranSvobodno po nemškem poslovenjeno : (popularni prevedeni žanri 19. stoletja)članek, sestavni del1985https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3227446
Hladnik, MiranSlovenska zgodovinska povest v 19. stoletjuprispevek na konferenci1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/657718
Holc, MilanNačela in problematika prevajanja Svetega pismaprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/70521856
Hrastnik, NatašaSodobne afroameriške pisateljicečlanek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23860482
Hribar, Darja Darinka ; Onič, TomažSlog - pomembna prevajalska kategorija pri prevajanju Pinterjačlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18379272
Hribar, Darja DarinkaSome general notions on translating the absurd drama for the stage and Harold Pinter's plays in particular : a Slovene perspectivečlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9097736
Hribar, Darja DarinkaNebesedna komunikacija v prevodučlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11410440
Hribar, Darja DarinkaDramski prevod in nebesedna komunikacijačlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12045832
Hribar, Darja DarinkaTeoretski pogledi na prevajanje dramskih besedilčlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12305416
Hribar, Darja DarinkaHarold Pinter in Slovene translationsčlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13220360
Hribar, Darja DarinkaAn examination of lexical choices in Slovene translations of British and American dramačlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14670600
Hribar, Darja DarinkaRewriting the dramatic convention of the theatre of the absurd in Slovene translationčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/229046016
Hribar, Darja DarinkaPa začnimo pri Homeri : dramski prevod in kvantna mehanikačlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15260424
Hribar, Darja DarinkaTranslation analysis of literature : style in translationprispevek na konferenci2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15351048
Hriberšek, MatejAsterix v latinskem prevodu = Quomodo libelli pictographici de casibus Asterigis in Latinum convertanturčlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22618722
Hriberšek, MatejPrešeren v latinščini : prevodi Prešernovih pesmi v latinščinočlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22614114
Hriberšek, MatejSlovenski prevodi antičnih proznih piscev od 1850 do 1930 : (splošne značilnosti)članek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6184990
Hriberšek, MatejPrevajanje iz klasičnih jezikov v 2. polovici 19. stoletjačlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26761517
Hriberšek, MatejO nekaterih pomembnejših prevodih iz klasičnih jezikov v 19. stoletjučlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6915614
Hrovat, Jasna ; Smolik, Marijan, 1928-2017 ; Zadnikar, AnicaBibliography of Slovenian translations of biblical textsčlanek, sestavni del1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10364205
Ilc, Iztok, 1977-Haiku ter njegov prodor na Zahodčlanek, sestavni del1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/100651520
Irgl, LejlaPrevajanje Svetega pisma v slovenski jezik s konkretnim primerom : Ozdravitev Petrove tašče (MR 1, 29-34). Stabilnost besedila v slovenski prevajalski tradiciji od Trubarja do danesčlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12722274
Ivanc, JeraPrevajanje za gledališče - da bo volk sit in koza cela : Senekova Medejaprispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14881122
Ivanc, JeraPrevajanje Alkestide - od steklenega pogleda do pesmičlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/275436032
Ivanc, JeraIz starega v novo : dramaturško potovanje po pokrajinah Evripidovega Orestačlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1544589
Jakopin, FrancPrevajanje aorista in imperfekta v Brižinskih spomenikihprispevek na konferenci1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1914722
Jakopin, Primož ; Bizjak Končar, AleksandraPart-of-speech tagging in the Slovenian translation of Plato's Republicčlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10232109
Jakopin, PrimožPlato's Republic: part-of-speech comparison of English, German and Slovenian translationprispevek na konferenci1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8161837
Jamnik, Tatjana, 1976-Przekłady literatury słowiańskiej w Cechach i w Polsce w latach 1990-2006članek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43379298
Jamnik, Tatjana, 1976-Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Czechach w latach 1990-2006članek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50811490
Jan, ZoltanPoznavanje slovenske književnosti za mlade bralce v italijanskem prostoručlanek, sestavni del1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/76416256
Jan, ZoltanGlasovi o Francetu Prešernu pri Italijanihčlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2154867
Jan, ZoltanJolka Milič in Ciril Zlobec ali dvoje popotovanj v Italijočlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12635698
Janko, AntonPrevajanje srednjeveške nemške književnosti v slovenščinočlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19194210
Janko, AntonDas Bild Walthers von der Vogelweide bei Edward Samhaberprispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23576930
Janko, AntonSir Walter Scott pri Slovencihčlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31285602
Janko, AntonGrün kot prevajalec ljudskih pesmičlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/39624034
Jarc, JakaSanje o krizhu - (Dream of the rood) 2 : problemi prevajanja anglosashke poezije, njen simbolni jezik in staroangleshki pogled na krshchanstvočlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38754146
Jarc, MarcoPrvi slovenski prevod Poejevega Črnega mačka v Soči l. 1872članek, sestavni del1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31311872
Jarc, MarkoAndrej Budal in njegovo prevajanje iz italijanskega jezikačlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1236301
Jarc, MarkoZačetna prevajalna dejavnost Andreja Budala : predavanja iz francoščinečlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2783793
Jarc, MarcoZačetna prevodna dejavnost Andreja Budala : prvi poskusi in prevajanje iz francoščinečlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43263744
Javeršek, MatejaPrevajanje slovenske literature v hrvaškočlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57465698
Javor Briški, MarijaPesem o Hildebrandučlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51465216
Jerman, Frane, JANKOVIĆ, Vidosava, ROSIĆ, Ljubica, BABIĆ, Sava, OSTI, Josip, BOŽIČ, Peter, MARAS, Mate, RODE, Matej.Prevajanje svetovne literature v Jugoslaviji v osemdesetih letihčlanek, sestavni del1989https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17135616
Jerman, FraneO prevajanju filozofske literaturečlanek, sestavni del1978https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14597218
Jerman, FraneO prevođenju filosofske literaturečlanek, sestavni del1980https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/27967842
Jerman, FraneUmetniška in estetska vrednostčlanek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33731328
Jerman, FraneMisel, jezik, prevodčlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52165632
Jerman, Tanja, 1974-O prevajalskih rešitvah in odstopanjih : (roman Andrzeja Szczypiorskega Początek v slovenskem prevodu)članek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/114436864
Jeršin, Alenka, 1981-El refranero de Sancho por el revés : las traducciones de los refranes de Sancho Panza al italiano y al esloveno : algunas observacionesčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41225314
Jesenik, ViktorPrešernova pot v svetčlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/213768192
Jesenšek, MarkoSopomenskost besedja v Cafovem prevodu Robinsona Mlajšegaprispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12773128
Jesenšek, MarkoJadro Lermontova v slovenskih prevodihčlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21336328
Jevnikar, MartinTrinko o svojih prevodihčlanek, sestavni del1979https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1101252958
Jež, Niko ; Pretnar, ToneOn Vraz's translation of the polish poetry, folk songs and romantic poetic mythology into Slovenečlanek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/61054208
Jež, NikoJoža Glonar jako tłumacz literatury polskiejčlanek, sestavni del1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12061538
Jež, NikoPrevajalka Rozka Štefanovačlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10317154
Jež, NikoW świecie polskiego piśmennictwa budzi się teraz nowe życiečlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35520866
Jež, NikoCzesław Milosz - pričevalec stoletja in njegov odmev pri Slovencihprispevek na konferenci2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47503202
Jež, NikoBariery kulturowe w przekładzie artystycznym na przekładzie słoweńskiego przekładu Pana Tadeusza Rozki Štefančlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50932066
Jež, NikoPrenovljena podoba poljske književnosti v slovenskih prevodih zadnjih desetletijprispevek na konferenci2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52993890
Jež, NikoZmiana obrazu literatury polskiej w słoweńskich przekładach ostatnich dekadčlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/54596706
Ježovnik, JanošNa kaj paziti pri prevajanju rezijanske poezije?članek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50851682
Jošar, LudvikPrekmurski prevodi in prevajalci Svetega pismačlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6875955
Jović, PavlePrvi prevodi Cankarjevih dramčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50884194
Jurak, Mirko, 1935-2014E. Schmidt: Simon Bolivarčlanek, sestavni del1959https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44010850
Jurak, Mirko, 1935-2014Joseph Conrad, Nostromočlanek, sestavni del1959https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44010594
Jurak, Mirko, 1935-2014Antologija moderne jugoslovanske poezije v angleščiničlanek, sestavni del1960https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44013154
Jurak, Mirko, 1935-2014Galsworthyjev chef-d'ouvre v celoti v slovenščini : J. Galsworthy: Zadnje poglavje. CZ.članek, sestavni del1960https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44011362
Jurak, Mirko, 1935-2014Stric Tom v slovenskih prevodih : H. Beecher-Stowe: Koča strica Toma. Mladinska knjiga 1959članek, sestavni del1960https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44011874
Jurak, Mirko, 1935-2014Ob Menartovem prevodu Coleridgeove pesnitvečlanek, sestavni del1962https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14552621
Jurak, Mirko, 1935-2014Byron: Parizina : Menartova prepesnitev v bibliofilski zbirki "Večni sopotniki"članek, sestavni del1964https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44011618
Jurak, Mirko, 1935-2014American poetry in Slovene translationsprispevek na konferenci1977https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45181794
Jurak, Mirko, 1935-2014Joseph Conrad: Nostromočlanek, sestavni del1983https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3794206
Jurak, Mirko, 1935-2014Ob prvih Menartovih prevodih S. T. Coleridgea in lorda Byronačlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33865058
Jurak, Mirko, 1935-2014Jakob Kelemina on Shakespeare's playsčlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35697506
Juvan, Marko, 1960-Kritika in prevod kot prostora medliterarnosti: Čop, Čelakovský in Prešerenčlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/37806893
Juvan, Marko, 1960-In the background of the 'alphabet war': Slovenian-Czech interliterary relations and world literaturečlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/39249709
Kalan, PavleK slovenskemu prevodu himne Hej Slovaničlanek, sestavni del1958https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15924781
Kalan, Valentin, 1943-O problematiki prevajanja Aristotela : o nekaterih značilnih izrazoslovnih in filozofskih odprtih vprašanjihčlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21033826
Kalenić Ramšak, Branka ; Šabec, MajaUso de los diccionarios en las clases de literatura : como definir lo indefinible o como traducir lo intraducible?prispevek na konferenci2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31199586
Kalenić Ramšak, BrankaSlovene reception of Federico García Lorca's poetryprispevek na konferenci2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47577186
Kalenić Ramšak, BrankaLooking at Flemish tapestries from the other side : on Don Quixote and traslationčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50467682
Kaloh Vid, NataliaIdeological translations of Robert Burns's poetryčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15318024
Kaloh Vid, NataliaUse of domesticated and foreignized methods in the Soviet school of translationčlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/37011554
Kaloh Vid, NataliaPrevajanje jezikovnih prvin, značilnih za sovjetski družbeno-kulturni diskurz, v romanu M. Bulgakova Mojster in Margaretačlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20555272
Kaloh Vid, NataliaKulturnospecifične prvine v prevodu povesti M. Bulgakova Pasje srce : podomačenost in ohranjena tujostčlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58104674
Kastelic Vukadinović, Uršula, 1972-Slogovni premiki v prevodu romana Carlosa Fuentesa Smrt Artemia Cruzačlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/236493568
Kenda, Jakob J.Egotrip P = vo2vr2 = (vo1vr1)xčlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/240159744
Kenda, Jakob J.Rewriting children's literaturečlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13760313
Kenda-Jež, KarmenGombrowicz po slovensko : (razčlemba prevoda romana Ferdydurke)članek, sestavni del1988https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15075328
Kern, IrmaPosebnosti kritiškega odziva v medkulturnem posredovanju literarnih besedilčlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56038242
Kerševan, Marko, 1942-Reformacija, protestantsko krščanstvo in značilnosti moderne družbečlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44376674
Klanjšček, TamaraVpliv kulturnospecifične metavsebine na kakovost prevoda na primeru romanov Teci, zajček in Rabbit se vrača ameriškega pisatelja Johna Updikačlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12636210
Klimau, Igar PaulavičPrimaž Trubar jak biblejny perekladčyk* : (na prykladze prypavesci pra sejbita, Mc 13:1-23; Mk. 4:1-20. 23)članek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45195106
Klinar, MarjetaOdzivi medijev na objave Pahorjevih del v Francijičlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47963746
Klopčič, FranceBeležke o prevodih Leninovih spisov v slovenščinočlanek, sestavni del1974https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16292653
Knop, SetaSvetloba faustovske noči: od uma do razuma : (razmislek ob prevajanju filozofskih terminov)članek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30903394
Knop, SetaCipek, Packo in pa Jaka, kaj le pobaline čaka? : o zločinu in kazni pri Wilhelmu Buschučlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34944610
Kobe, MarjanaPrvi prevodi tujega posvetnega mladinskega slovstva v 18. stoletjučlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/32302125
Kocijančič-Pokorn, NikeOn Louis Adamič's translation of Cankar's Hlapec Jernej in njegova pravicačlanek, sestavni del1993https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57060352
Kocijančič-Pokorn, NikeTeoretične osnove za kritično vrednotenje prevodaprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4503138
Kocijančič-Pokorn, NikeA Slovene classic in translation : usurpation or a legitimate political translation?članek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12373602
Kocijančič-Pokorn, NikeOdziv rojenih govorcev angleškega jezika na odlomka iz angleških prevodov Cankarjeve črtice Otroci in starcičlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13832290
Kocijančič-Pokorn, NikePrevajalsko delo Mire Mihelič : prevodni prispevek slovenski književnostiprispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13890658
Kocijančič-Pokorn, NikePrevod kot interpretacija: Leemingova Hiša Marije Pomočnicečlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14318434
Kocijančič-Pokorn, NikeChallenging the traditional axioms : translating into a non-mother tongueznanstvena monografija2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/29202786
Kocijančič-Pokorn, NikeSte brali Heidi? : Primer (post)socialistične cenzure prevodovčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30473570
Kocijančič-Pokorn, NikeTranslation and mystical textsčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30920290
Kocijančič-Pokorn, NikePrevodna, a ne prevajana kultura : slovenska literatura v tujini = A translating, but not a translated culture : Slovene literature abroadčlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35135586
Kocijančič-Pokorn, Nike(Post)communist censorship in translation - religion as a taboočlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38605666
Kocijančič-Pokorn, NikePrevodoslovno proučevanje literarnih prevodovčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41537378
Kocijančič-Pokorn, Nike (ur.)Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanjuznanstvena monografija2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/248837632
Kocijančič-Pokorn, NikeA world without God : Slovene Bambičlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41661026
Kocijančič-Pokorn, NikeDialektičnomaterialistična indoktrinacija mladine prek prevodovčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8615966
Kocijančič-Pokorn, NikePost-socialist translation practices : ideological struggle in children's literatureznanstvena monografija2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50405986
Kocijančič-Pokorn, NikeSkrita ideologija v prevodih otroške literatureprispevek na konferenci2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49261154
Kocijančič-Pokorn, NikeTowards the (post)socialist translation studiesčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50444898
Kocijančič-Pokorn, NikeExperience through translation - the translated experience : the Turkish presence in Slovene literature and translationčlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53345634
Kocijančič-Pokorn, NikeRolf in Slovene Woods : the classic work of the scout and woodcraft movements in a Pre-Socialist and Socialist translationčlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56461154
Kocijančič-Pokorn, NikeThe godless world of Winnetou : the ideological imperative in socialismčlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/54362722
Kocijančič, GorazdO načelih novega slovenskega prevoda Svetega pismačlanek, sestavni del1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/61016832
Kočan, KristinaProblem prevajanja poezije Audre Lordečlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17511176
Kočan, KristinaProblems in translating musical elements in African American poetry after 1950članek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41977954
Kočan, KristinaTranslating silence : absence in African American poetryprispevek na konferenci2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18468104
Kočan, KristinaTranslating silence : absence in African American poetryčlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20096264
Kočan, KristinaTranslating culture : contemporary African American poetry = Prevajanje kulture : sodobna afriško ameriška poezijačlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59380834
Kolar, Mojca, rusistka ; Pogorelčnik, Pia ; Tement, TadejaPrevajanje kulturno specifičnih prvin v Beli, odlomku romana Mihaila Jurjeviča Lermontova Junak našega časačlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/83767041
Komel, Dean, 1960-Tí tò ón?članek, sestavni del1990https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33479680
Komel, Dean, 1960-Filozofska govorica med prevodom in tradicijo : filozofsko prevajanje Heideggerja in filozofsko-zgodovinsko izkustvo lastnega jezikačlanek, sestavni del1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18877789
Komel, Dean, 1960-Sprache der Philosophie zwischen Tradition und Űbersetzungčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30912866
Kopczyk, MichałPrzyczynek do tematu : przekład w systemie literatury ; Przy okazji słoweńskiej wersji Dziennika Witolda Gombrowiczačlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43378274
Koren, Evald, 1930-2013O prevajanju pesniških podobprispevek na konferenci1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38021120
Koren, Evald, 1930-2013O prevajanju pesniškega podobja v gospe Bovaryčlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23434850
Koren, Evald, 1930-2013Smrtna rima v prevodih Celanove Fuge smrtičlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34945122
Koren, Evald, 1930-2013Podčrtna opomba k Aristotelovi definiciji metaforečlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44331874
Kos, GajaPreveč in premalo : pa še o spremembah, novostih in aferah v domači mladinski književnosti zadnjih letčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34199853
Kos, Vladimir, 1924-Čez nekaj dni ali študija k mojim prevodom tanka-pesmi iz japonščinečlanek, sestavni del1989https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/36481024
Košir, Niko, 1919-2000Villicus iniquitatisčlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/69384192
Košuta, MiranTamquam non essent? : traduzioni italiane di opere letterarie slovenečlanek, sestavni del1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4255821
Kovačič, Irena, 1951-Strukturna in pragmatična enakovrednost izvirnega in prevodnega besedilačlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3041378
Kozár, Aleš, 1975-Prevajanje iz slovenske literature v češčino po letu 1990 ; Prevodi prozečlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44536930
Krakar, LojzeŽupančičeva pesem "Tiho prihaja mrak" v treh ruskih prevodihčlanek, sestavni del1973https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16451373
Kralj, LadoDie Darstellung Mitteleuropas in der slowenischen Literatur = Podoba Srednje Evrope v slovenski literaturiprispevek na konferenci2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28422242
Kralj, LadoSomnambulna Katica, podvojeni grof Strahlskičlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28175970
Kramberger, TajaLiterarno prevajanje kot skupna produkcija pomena pesnikov in prevajalcevčlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/887693
Krajnc, Matej, 14.11.1975-Poezija Boba Dylana in princip prevajanja njegovih pesmi Tomorrow is a long time, Masters of War in Not dark yetčlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/251062784
Krajnc, Matej, 14.11.1975-Vloga pogovornega jezika pri prevajanju pesnikov/glasbenikovčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/252047104
Krajnc, Slavko, 1960-Liturgiam Authenticam : (Peto navodilo za pravilno izvajanje Konstitucije o svetem bogoslužju in njene novosti)prispevek na konferenci2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8486403
Krajnc-Vrečko, Fanika450 let prevajanja Biblije v slovenski jezikčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8721411
Krajnc-Vrečko, Fanika450 let prevajanja Biblije v slovenski jezikčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8769283
Krajnc-Vrečko, FanikaNova zaveza - vrh Trubarjevega ustvarjanjačlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9571587
Krajnc-Vrečko, FanikaPrimož Trubar oče slovenskega prevoda Bibliječlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9542147
Krašovec, Jože, 1944-Kronologija novega prevoda Nove zaveze in načrt za Staro zavezočlanek, sestavni del1985https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/304218
Krašovec, Jože, 1944-Sveto pismo pri Slovencihčlanek, sestavni del1990https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1683290
Krašovec, Jože, 1944-Dileme v prevajanju hebrejske Bibliječlanek, sestavni del1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/61014528
Krašovec, Jože, 1944-Novi slovenski prevod Svetega pismačlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1294682
Krašovec, Jože, 1944-Predstavitev Svetega pisma : novi prevod in mednarodni simpozij o interpretaciji Svetega pismačlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1060698
Krašovec, Jože, 1944-Slovenski prevodi Svetega pismačlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1295962
Krašovec, Jože, 1944-Splošni uvod v Sveto pismočlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1614938
Krašovec, Jože, 1944-Sveto pismo : slovenski standardni prevod (novi slovenski komentirani prevod Svetega pisma)članek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1166170
Krašovec, Jože, 1944-Druga, pregledana izdaja Svetega pismačlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1454426
Krašovec, Jože, 1944-Novi slovenski prevod Svetega pismačlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/80324864
Krašovec, Jože, 1944-Sveto pismo : slovenski standardni prevod : (novi komentirani slovenski prevod Svetega pisma)članek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/72903680
Krašovec, Jože, 1944-Značilnosti novega slovenskega prevoda Svetega pismaprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1226330
Krašovec, Jože, 1944-Pravičnost v Svetem pismu in evropski kulturiznanstvena monografija1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/78995456
Krašovec, Jože, 1944-Slovenian translations of the Biblečlanek, sestavni del1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10363949
Krašovec, Jože, 1944-Predstavitev mednarodnega zbornika Interpretacija Svetega pismačlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2270810
Krašovec, Jože, 1944-Med krivdo in spravo = Between guilt and reconciliationznanstvena monografija2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/108961792
Krašovec, Jože, 1944-Odločitve o jezikovnih vprašanjih ob nastajanju novega prevoda Svetega pismačlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17200941
Krašovec, Jože, 1944-Med izvirnikom in prevodi = Between original and translationsznanstvena monografija2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/113771008
Krašovec, Jože, 1944-Poročilo o tiskovni konferenci ob izidu osnovne izdaje Svetega pisma in knjige Med krivdo in spravo akademika Jožeta Krašovcačlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17597741
Krašovec, Jože, 1944-Prevajanje imen v renesančnih prevodih Svetega pisma : Jože Krašovecčlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20426541
Krašovec, Jože, 1944-Prevodi Svetega pisma v evropske jezikečlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8006147
Krašovec, Jože, 1944-Prepisovanje ali prevajanje lastnih imen v prevodih Svetega pismačlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21226029
Krašovec, Jože, 1944-Transliteration or translation of biblical proper namesčlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23303725
Krašovec, Jože, 1944-Etimološka razlaga svetopisemskih imen kot lingvistično in literarno izrazno sredstvo v izvirniku in prevodihčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23409197
Krašovec, Jože, 1944-Beseda v prevodu : revizija ali novi prevod Svetega pismačlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/27475245
Krašovec, Jože, 1944-Svetopisemska lastna imena : fonetika, etimologija, prevajanje in transliteriranje = Biblical proper names : phonetics, etymology, translation and transliterationznanstvena monografija2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/236761344
Krašovec, Jože, 1944-Izvirnik in prevod, tekstna kritika in biblična lastna imenačlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28917293
Krašovec, Jože, 1944-The history of forms in Judeo-Christian sources and tradition : continuation of researchčlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28983085
Krašovec, Jože, 1944-Jezikovni in kulturni razlogi za transformacijo bibličnih lastnih imenčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30481965
Krašovec, Jože, 1944-Phonetic factors in transliteration of biblical proper names into Greek and Latinčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30469677
Krašovec, Jože, 1944-Gründe für die sprachliche und literarische Vielfalt in den ältesten Bibelübersetzungenprispevek na konferenci2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31686701
Krašovec, Jože, 1944-The transformation of biblical proper namesznanstvena monografija2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31118125
Krašovec, Jože, 1944-Vocabulary, style and tradition in Bible translationčlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33269293
Krašovec, Jože, 1944-Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji : poročilo o dejavnosti v raziskovalnem programu P6-0262 v letu 2011članek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5729114
Krašovec, Jože, 1944-Prevajanje med teorijo in praksoznanstvena monografija2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/266180096
Krašovec, Jože, 1944-Teorija in praksa prevajanja : Sveto pismo, knjiga, prevedena v 500 jezikov skozi zgodovinočlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/37985837
Kravos, BogomilaKosovel v italijanščini : poti prevodovčlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9812017
Križaj, Majda, 1934- Besede, besede, besede ---članek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/79886848
Križman, Mirko, 1932-2014Eckermannovi Pogovori z Goethejem v opusu Božidarja Borkaprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5722888
Križman, Mirko, 1932-2014Matija Slavič in Biblija : komparativno slogovni detajli v treh prevodih poglavjačlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14079496
Kučiš, VlastaDie Bibelübersetzung als Konfliktzone im volkssprachlich-lateinischen Mittelalter : eine komparative Analyse von deutsch-slowenischen Übersetzungenčlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21947144
Kundert, SmiljanL'(in)traduisibilité du langage poétique de Boris Viančlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41275490
Kurent, TineLouis Adamič v japonščiničlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/55137536
Kurent, TineShozo Taharačlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/63649792
Kuster, HelenaInterkulturelles Übersetzen am Beispiels des deutschen klassischen Zitatenkanonsčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33351266
Kuzmič, FrancKardoševo prevajanje stare zavezečlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10716979
Kuzmič, FrancSimon Gregorčič kot prevajalec Stare zavezečlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/54240354
Kuzmič, FrancSimon Gregorčič kot prevajalec Jeremijevih žalostinkčlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57552226
Kuzmič, Mihael, 1942-2005Še en (kratek) zapisek o Valjavcučlanek, sestavni del1983https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9807917
Kuzmič, Mihael, 1942-2005O Dalmatinovem prevodu Svetega pismačlanek, sestavni del1984https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9810733
Kuzmič, Mihael, 1942-2005Razstava Svetega pisma ob 400 letnici Dalmatinove Bibliječlanek, sestavni del1984https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9571117
Kuzmič, Mihael, 1942-2005Sveto pismo med Južnimi Slovani : (ob 400 letnici Dalmatinovega prevoda Biblije)članek, sestavni del1984https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7106819
Kuzmič, Mihael, 1942-2005Prevajanje Svetega pisma v prekmurščinočlanek, sestavni del1985https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9798445
Kuzmič, Mihael, 1942-2005Prevajanje Svetega pisma v prekmurščinočlanek, sestavni del1985https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9802285
Kuzmič, Mihael, 1942-2005Življenje in delo Antona Chraske : ob 70-letnici drugega protestantskega prevoda Svetega pisma v slovenščino 1914-1984članek, sestavni del1985https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9801517
Kuzmič, Mihael, 1942-2005Josip Stritar - prevajalec Svetega pismačlanek, sestavni del1986https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9571373
Kuzmič, Mihael, 1942-2005Vloga Britanske biblijske družbe pri protestantskih izdajah Svetega pisma v slovenščiniprispevek na konferenci1987https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9799469
Kuzmič, Mihael, 1942-2005Primorski sodelavci britanske biblijske družbe v 2.polovici 19.stoletjačlanek, sestavni del1989https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15623424
Kuzmič, Mihael, 1942-2005Zgodovinski pregled važnejših prevodov Svetega pisma v slovenščinočlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9322541
Lasbaher, FrančekGusti Jirku Stridsberg : prva prevajalka Ivana Cankarja v nemščinočlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5799476
Lavrač, Maja, 1954-Kako ujeti trenutek večnosti in ga iz pismenk preliti v črkeprispevek na konferenci1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4557410
Lavrač, Maja, 1954-Razcvet kitajske poezije v obdobju dinastije Tang ; Klasična kitajščina ali kitajski jezik kot sredstvo pesniškega izraza ; Wang Wei (701-761) ; Prevajanje klasične kitajske poezije dilema par excellencečlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4572258
Leeming, Henry, 1920-2004Some textological and lexicological aspects of fr. Hipolit's version of Komenský's Orbis sensualium pictusčlanek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4209164
Leeming, Henry, 1920-2004Skirmishes with the musečlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58691328
Legan Ravnikar, AndrejaBorko - posrednik med rusko književnostjo in slovenskim bralcemprispevek na konferenci1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5139757
Leskovec, AndreaO zgodovinskosti in nezgodovinskosti književnih upodobitev mejnih pojavovčlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56423010
Leskovec, AndreaWahrnehmung, Orientierung, Selbstkonstitution : Grenzverschiebungen in Felicitas Hoppes Roman Pigafettačlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58809442
Likar, MiranaNada's tableclothčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53293154
Limon, DavidThe Slovene novel in English : bridging the cultural gapprispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22952034
Limon, DavidSlovene short narrative prose in English tanslationčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33621090
Lokar, Teja MarjanaPrevajanje slovenske proze v Avstriji v letih 1918-2001članek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/27736418
Maček, AmalijaPrevajalska delavnica na dvoru Alfonza X. (1221-1284)prispevek na konferenci2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/36631906
Maček, AmalijaŠiroko polje, prevod neke Fontanejeve podobečlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24656482
Maček, AmalijaKako modra je modra? : prevodne variante osrednjega simbola nemške romantikečlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31289954
Maček, AmalijaO angelih : Rilkejeve Devinske elegije v prevodu Kajetana Kovičaprispevek na konferenci2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/36632674
Maček, AmalijaRojstni dančlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41442914
Maček, AmalijaSimultan (un)glücklichčlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44531810
Maček, DoraSome observations on poetic youčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42040162
Madžarevič, BrankoGenetove rože zla ali Prevajanje kot igra razlikprispevek na konferenci1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/123870464
Madžarevič, BrankoPravi obraz stvari ali Abeceda esejev v prevodučlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/123869952
Madžarevič, BrankoDolžnost in naloga pisatelja, dolžnost in naloga prevajalcačlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/232132096
Mahkota, TinaPrevodi: ritual imenovanja, poimenovanja, preimenovanjaprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4507746
Mahkota, TinaProblem kulturnospecifične obarvanosti besedila pri prevajanju romana Paddy Clarke ha ha hačlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4133730
Mahkota, TinaDealing with 'Scottishness' in translating Janice Galloway's 'The trick is to keep breathingprispevek na konferenci1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8961122
Mahkota, TinaChallenging Scots equationčlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11489378
Mahkota, TinaMed prevajalskim refleksom in refleksijočlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/261544704
Mahnič, JožaŽupančič kot prevajalecčlanek, sestavni del1981https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/243878144
Mahnič, JožaLucien Tesnière: critique et traducteur de Župančiččlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52707840
Mahnič, KatjaStrip: slika in besedačlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16977709
Makarova, IrinaVečplastnost medjezikovnih kolokvialnih ustreznic v primeru prevoda romana Andreja Skubica Lahko v ruski jezikprispevek na konferenci2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512895872
Marinčič, Marko, 1968-Sopionibus scribam : prevajanje Katulove ajshrologijeprispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14877538
Marinčič, KatarinaSpontana popolnost jezika, ki ni nikoli v resnici obstajal : (Laclosova Nevarna razmerja v prevodu Radojke Vrančič)prispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21454434
Marinčič, KatarinaŽupančičev prevod Balzacovega Očeta Goriotačlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25555554
Marinčič, KatarinaTraduire Madame Verdurinčlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51945058
Marinčič, KatarinaPisateljica, prevajalka in prevajalka : novela Amy Mire Mihelič v prevodu Elze Jerebčlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59324514
Markič, JasminaŠpanski romanceročlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19552610
Markič, JasminaAlamut de Vladimir Bartol y su traducción al españolprispevek na konferenci2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31852386
Markič, JasminaAlamutova popotovanja po Iberskem polotokučlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34778722
Markič, JasminaEsloveniačlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38338146
Markič, JasminaSrečko Kosovel's Integrals in Spanishprispevek na konferenci2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47575138
Markič, JasminaMuñoz-Basols, Javier; Fouto, Catarina; Soler González, Laura; Fisher, Tyler (eds.) (2012): The limits of literary translation: Expanding frontiers in iberian languages. Kassel: Edition Reichenberger. 368 pp.članek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53781858
Markič, JasminaLos verbos de movimiento en las perífrasis verbales como un problema de traducción : análisis de la novela de Javier Marías Corazón tan blanco y su traducción al eslovenoprispevek na konferenci2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56362594
Markič, JasminaTraduciendo a Sergio Ramírez : reflexiones sobre la traduccón de Margarita está linda la marčlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57080418
Martín, Santiago, 1969-O prevajanju Integralov Srečka Kosovela v španščino : iskanje ubranostičlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31085410
Martín, Santiago, 1969-De la traduccíon de Integrales de Srečko Kosovel al español : una búsqueda de sintoníasčlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48705634
Martinuč, MarjancaPrevanje narečnih elementov v Camillerijevem detektivskem romanu Tat malicčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/252046336
Matajc, VanesaMajda Stanovnik in Jane Austen: metodološki premiki v slovenski recepcijičlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41079650
Matičetov, MilkoDivji nageljc, "Ognjenec" in še kaj : Na rob literarnim prevodom iz rezijanščinečlanek, sestavni del1988https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18664960
Matjaž, MaksimilijanPrevajanje Svetega pisma v času škofa Herbersteinaprispevek na konferenci2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8442115
Matjaž, MaksimilijanJurij Japelj, prevajalec Svetega pisma in nosilec reformnih idej škofa Herbersteinačlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8820227
Matjaž, MaksimilijanNačela Trubarjevega prevajanja Svetega pismaprispevek na konferenci2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9175555
Matjaž, MaksimilijanSlomškova prizadevanja za Sveto pismoprispevek na konferenci2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9220867
Matjaž, MaksimilijanSlomškova prizadevanja za slovensko Sveto pismočlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1148293
Maver, Igor, 1960-The question of literary transmission and mediation : aesthetic, linguistic and social aspects of Slovene translations from American verse until 1945članek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50147840
Maver, Igor, 1960-Prevajalsko delo izseljenca Andreja Smrekarja (1868-1913) v ZDA na prelomu stoletjačlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51130112
Maver, Igor, 1960-English-Slovene literary correspondences : the influence of Byronism in Slovenia in the 19th centuryprispevek na konferenci2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38108258
Mazi-Leskovar, Darja140 let prevodov iz ameriške mladinske prozeprispevek na konferenci1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4112918
Mazi-Leskovar, DarjaDomestication and foreignization in translating American prose for Slovenian childrenčlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8115222
Mazi-Leskovar, DarjaThe first translations of Leatherstocking tales in Slovenečlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35779170
Mazi-Leskovar, DarjaVseživljenjsko učenje in poučevanje tujega jezikačlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12908822
Mazi-Leskovar, DarjaLeatherstocking tales: 20th century Slovenian translationsčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41075554
Mazi-Leskovar, DarjaBen-Hur in Slovenian : translations of an American novel about multicultural issuesčlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47288162
Mazi-Leskovar, DarjaMladinska proza na tej in oni strani Atlantikaznanstvena monografija2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/67546625
Medved, Andrej, 1947-Razmislek o prevodu poeziječlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/254443264
Medvedšek, Mojca ; Stabej, MarkoSlovenska literatura v tujini in v tujih jezikihčlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26196322
Menart, JanezNa križpotjih prevajanjačlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/66662912
Menart, JanezO prevajalskem ptičjem mlekučlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21859373
Merše, Majda, Ahačič, Kozma
Legan Ravnikar, Andreja
Narat, Jožica
Novak, France, 1934-
Premk, Francka
Wortschatz der slowenischen Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderstčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26882605
Merše, MajdaGlagolski vid v Dalmatinovi Bibliji ob naslonitvi na Lutrov prevodni zgledprispevek na konferenci1993https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3662637
Merše, MajdaKongruenz und Divergenz der Übersetzung von Verben in der Dalmatinischen und Lutherschen Bibelübertra[g]ungprispevek na konferenci1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3661613
Merše, MajdaZu den Druckvorbereitungen der ältesten slowenischen Bibelübersetzungenčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26882349
Merše, MajdaSlovenische Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderts - Sprachentwicklungen in den Übersetzungen von Dalmatinprispevek na konferenci2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31727405
Merše, MajdaGlagolske kategorije pri Japlju v luči protestantske tradicijeprispevek na konferenci2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/32864813
Mezeg, AdrianaNačini prevajanja francoskih glagolov iz spremnih stavkov premega govora v treh slovenskih prevodih Flaubertove Madame Bovaryčlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34885730
Micić, TatjanaAnthology of Chinese lyrical poetry by Miloš Crnjanski - the similarities of spiritual an poetics aspirations as a reson for translating chinese lyrical poetry into Serbian languagesčlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/29303650
Mićević, Kolja ; Prešeren, France, 1800-1849Prešernove note, vonji in barvečlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/115723520
Mićević, KoljaIzvirnik je vprašanje, prevod je odgovor : (kako prevajati Prešerna)članek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/119087616
Mikolič Južnič, TamaraNominalization in literary texts : a corpus based study of contrastive and translational aspectsčlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59617122
Milič, JolkaLiterarnoprevajalski kviz : ali variacije na isto temočlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2104369
Milič, Jolka, 1926-2021O prevajanju in poezijičlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/271407104
Milič, Jolka, 1926-2021O prevajanju in poezijičlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/271409664
Milič, Jolka, 1926-2021O prevajanju in poezijičlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/271412224
Milič, Jolka, 1926-2021O prevajanju in poezijičlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/271448064
Milič, Jolka, 1926-2021O prevajanju in poezijičlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/271448320
Milič, Jolka, 1926-2021O prevajanju in poezijičlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/271449088
Milič, Jolka, 1926-2021O prevajanju in poeziji [Elektronski vir]e-knjiga2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/259644928
Milič, Jolka, 1926-2021O prevajanju in poezijičlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/271450368
Milčinski, MajaDaojia sixiang zhong de yuyan wentičlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4148269
Milojević Sheppard, MilenaStrukturne spremembe pri prevajanju : slovenski prevodi Agathe Christiečlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4133986
Hladnik, MiranVloga prevoda v slovensko-nemški literarni tekmiprispevek na konferenci1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52656128
Hladnik, MiranDer Einfluss des Bilinguismus auf die Auswahl der zu übersetzenden narrativen Gattungen am Beispiel slowenischer Literaturčlanek, sestavni del1993https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5082466
Hladnik, MiranKako smo prevajali zgodovinski romanprispevek na konferenci1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2286178
Močnik, Janez, 1936-2016Japelj - prevajalec petju namenjenih besedilprispevek na konferenci2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33070893
Moder, Janko (ur.)Oton Župančič v prevodihzbornik1980https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4826113
Moder, JankoŽupančičev "Slehernik"članek, sestavni del1980https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4826113
Moder, JankoSovretov prevajalski skok od Shawa do Poejaprispevek na konferenci1986https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23644002
Moder, JankoNekaj stavkov o Jeanu Racinu na Slovenskemčlanek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64683264
Moder, JankoKreftov prevod Miss Jenny Lovečlanek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/414774
Moder, JankoOb novem prevodu Svetega pisma Nove zavezečlanek, sestavni del1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/61015808
Moder, JankoApel podobo na ogled postaviprispevek na konferenci1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52166656
Moder, JankoHabakuk 81 : kramljanje o nekaterih umrlih prevajalcih s pohorsko-mariborskega področja in o nekaterih še živih in perečih vprašanjih prevajalstvaprispevek na konferenci1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52173056
Moder, JankoKar kdo pripomni, mojster koj popravi : smiselno po Prešernuprispevek na konferenci1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52167424
Moder, JankoPoskusi prodora s slovensko književnostjo na Norveško in Nizozemskoprispevek na konferenci1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58692352
Moder, JankoŠkrabčevi pogledi na prevajanjeprispevek na konferenci1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8955437
Moder, JankoŠkrabčevi pogledi na prevajanjeprispevek na konferenci1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19023965
Moder, JankoO dvajsetih prevodih Frančiškove Sončne pesmi v slovenščinočlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/125711616
Moder, JankoČigavo je kaj : brezimni, lažni in nezamolčani Ivan Hribovšek v prevodihčlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/215251712
Moder, JankoOb prevajanju Valvasorjačlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/27269165
Möderndorfer, Vinko, 1958-Prevajanje - ponovno zapisovanje že napisanih zgodb na svoj načinprispevek na konferenci1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52169984
Moszyński, LeszekCerkiewnosłowiańskie tytuły ewangelijneknjiga1990https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/29869824
Mozetič, UrošTranslator as a composer: a comparison between the original and the Slovene translation of the "Sirens" episode in James Joyce's Ulyssesprispevek na konferenci1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/68846336
Mozetič, Uroš, 1961-2016Literature teaching as a comparative discourse : the interaction between the source-language and the target-language textsprispevek na konferenci1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48380514
Mozetič, Uroš, 1961-2016Parallel reading to teach poetry : comparing W. H. Auden originals with their translationsčlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38454370
Mozetič, Uroš, 1961-2016Splošni in posebni problemi prevajanja angleških in ameriških leposlovnih besedil v slovenščinočlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4133218
Mozetič, Uroš, 1961-2016Spremembe pripovednega gledišča pri prevajanju angleških proznih besedil v slovenščinoprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3843170
Mozetič, Uroš, 1961-2016Problem pripovednega gledišča in žariščenja pri prevajanju proznih besedilznanstvena monografija2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/110075136
Mozetič, Uroš, 1961-2016E. E. Cummings: the art of the poetry of translating his poetryčlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26518626
Mozetič, Uroš, 1961-2016Narrative perspective and focalisation in translating fictional narrativesčlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25739362
Mozetič, Uroš, 1961-2016The rack-brain pencil-push of hurt-in-hiding: translating the poetry of Seamus Heaney into Slovenečlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31964002
Mozetič, Uroš, 1961-2016From doublevalent to monovalent discourse : the role of the translator in mediating heteroglossia and heteropsia in a fictional narrativečlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35712610
Mozetič, Uroš, 1961-2016How free and how indirect: modernist narrative techniques in the translation processčlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35425634
Mozetič, Uroš, 1961-2016Ob prevajanju pesmi O njegovem delu v angleški govorici Seamusa Heaneyjačlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38409570
Mozetič, Uroš, 1961-2016Weaving by day, unravelling by night : the critical and translation reception of the poetry of Seamus Heaney in Sloveniačlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41209186
Mozetič, Uroš, 1961-2016Between inevitability and struggle : the problem of explication in translating English literary texts into Slovenečlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44683874
Mozetič, Uroš, 1961-2016Explicitation and implicitation as translation universals and their occurrences in the Slovene translation of Anglo-American literary texts = Eksplicitacija in implicitacija kot prevodni univerzaliji ter njuna prisotnost v slovenskih prevodih angloameriških leposlovnih delčlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56105570
Mračnikar, HelgaPrevod in prevajanje : Z vidika slovenske literature in situacije na avstrijskem Koroškemčlanek, sestavni del1988https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20752640
Mugerli Lavrenčič, Maruša, 1978-Prevajanje ljudskih pesmi in umetne poezije z medbesedilnim navezovanjem na ljudsko izročiločlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/32016738
Nartnik, VladoOb prvem prevodu Slova o polku Igorevě v slovenščinoprispevek na konferenci1982https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9113389
Nartnik, VladoK razmerju med Ostrevico nepremagano Urbana Jarnika in Prešernovim prevodom Bürgerjeve Lenorečlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21653602
Neweklowsky, GerhardTa list htim Rimljanom - inačici 1560 in 1582članek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38789986
Novak, Boris A.Prevod - salto immortalečlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50574848
Novak, Boris A.Prevajanje teksta, kon-teksta, pred-teksta in pod-tekstaprispevek na konferenci1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4557154
Novak, Boris A.Po-etika formestrokovna monografija1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/69432064
Novak, Boris A.Mojstri svetovne lirike v dvojezični izdajičlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9430370
Novak, Boris A.Problemi pri prevajanju trubadurske lirike v slovenščinočlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10413410
Novak, Boris A.Nove možnosti prevajanja aleksandrincev : (ob Bergerjevem prevodu Molièrovega Ljudomrznika)članek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12829026
Novak, Boris A.Slovenski prevodi Goethejeve balade Mignon na oblikovni ravničlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13569378
Novak, Boris A.Verzifikacijski problemi prevajanja Prešerna v angleščino in francoščinočlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16450658
Novak, Boris A.O svežini jutranje in večerne rose, o ljubezenski pesmi škrjanca in trubadurjačlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19334498
Novak, Boris A.Čutna nazornost besednjaka Marcela Prousta in jezikovna arheologija Radojke Vrančičprispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21376354
Novak, Boris A.Čar pesmi : (o prevajalski, pesniški in esejistični strasti Kolje Mićevića)članek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24204642
Novak, Boris A.The tower of Bible - a blessing or a curse?članek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31500130
Novak, Boris A.O pomenu prevajanja iz japonskega jezika : (problemi prenašanja japonskega haikuja v slovenščino)prispevek na konferenci2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33988962
Novak, Boris A.Prevajanje francoske simbolistične lirikečlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34945634
Novak, Boris A.Avtoriteta avtorja: kult preteklosti ali prihodnosti? = The authority of the author: a cult of the past or of the future?članek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/39961698
Novak, Boris A.Povijest odnosa između autora i prevodioca prema kriteriju originalnostiprispevek na konferenci2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44124514
Novak, Boris A.Salto immortale : študije o prevajanju poezijeznanstvena monografija2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/255243520
Novak-Popov, IrenaSodobna makedonska poezija v slovenskih prevodihprispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12952418
Ocepek, Pavel ; Jamnik, Tatjana, 1976-Prevajanje slovenskih literarnih besedil na tujih univerzahčlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26001762
Olof, Klaus DetlefPrešeren in deutscher Übersetzung, eine Herausforderungčlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7218998
Onič, TomažProblematika prevajanja komičnega v dramskih besedilih, specifika iger Harolda Pinterjačlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13047560
Onič, TomažMutacije kot najradikalnejši pomenski premiki med izvirnikom in prevodom Pinterjevega Hišnikačlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13754632
Onič, TomažOhranjanje registra v dramskem prevodučlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14460424
Onič, TomažTranslating recurrences in Pinter's playsčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14670856
Onič, TomažAlliteration as a means of characterization of dramatic personae : a translation issuečlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15355912
Onič, TomažAlliteration in drama translationprispevek na konferenci2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15351304
Onič, TomažPogovorni in narečni izrazi v slovenskih dramskih prevodih - soočanje s prevajalskimi zagatamičlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28675629
Onič, TomažT-form/V-form distinction in literary texts : an English-Slovene translation problemčlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16259592
Onič, TomažGermont's aria from La Traviata : between the original and the Slovene translationčlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20122376
Onič, TomažVikanje in tikanje v slovenskih prevodih Albeejeve drame Kdo se boji Virginie Woolf?članek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52577634
Oražem, France, 1930-Franc M. Paglovec - prevajalec Hoje za Kristusom in Svete vojskeprispevek na konferenci2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17831213
Orel Kos, SilvanaPrevajanje leposlovnih besedil kot ustvarjalna uporaba slovnične kompetence na višjih stopnjah učenja angleščinečlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1680738
Orel Kos, SilvanaLiterary translation and insufficient grammatical competencečlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1680482
Orel Kos, SilvanaTeaching literary translation: "The translation happens when you read it"članek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3019106
Orel Kos, SilvanaRecenzije prevodovprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4508002
Orel Kos, SilvanaLet divjih labodov med nebesi in peklom : pravljica Divji labodi H. C. Andersena v slovenskih prevodihčlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16716642
Orel Kos, SilvanaZgodnji slovenski prevodi Andersenovih pravljicčlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16715874
Orel Kos, SilvanaSamoupravljanje Andersenovih pravljicčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5168158
Orel Kos, SilvanaThe identity and intergrity of the Slovene Andersen in the Post-WW2 period : translation as the right od passageprispevek na konferenci2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/36142946
Orel Kos, SilvanaA contrastive-stylistic study into the tense distribution in English and Slovene fictional textsčlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38823778
Orel, Irena, 1958-Lexical interference in German-Slovenian textbooks in the late 18th centuryčlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18923874
Orel, Irena, 1958-Predložne zveze v razvoju slovenskega knjižnega jezika = Prepositional phrases in the development of the Slovenian literary languagečlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33244002
Osolnik, VladimirNekaj misli na pot novemu pesniškemu pisanju Kolje Mičevićačlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16469346
Osolnik, VladimirIbrovčeva studija "Kopitar i Francuzi"članek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48059234
Ostromęcka-Frączak, BożenaKronika ljubezenskih pripetljajev Tadeusza Konwickega v slovenskem prevodu Toneta Pretnarjačlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42890752
Ostromęcka-Frączak, BożenaPolskie realia w słoweńskich tłumaczeniachčlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51583842
Oven, JacquelineTraduction de la particule de mise en relief slovène tudi en français : cas de disparitions surprenantesčlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43479138
Ožbalt, Irma M.Slovene poetry in English : challenges and problemsčlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/988258
Ožbalt, Irma M.Slovene poetry in English: challenges and problems. 2, The Parnassus of a small nation, 1954 (1965)članek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1395810
Ožbot, Martina ; Smolej, TonePickwikier - posloveniti! : usoda Dickensovih Pickwickovcev na Slovenskemčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41079906
Ožbot, MartinaPrevajanje Dantejevih retoričnih figurčlanek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34853730
Ožbot, MartinaNekateri problemi prevajanja literarnozgodovinskih besedil iz italijanščine v slovenščinoprispevek na konferenci1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57647872
Ožbot, MartinaParametri prevajanja literarnozgodovinskih besedil : Ob Faturjevem prevodu Momiglianove Zgodovine italijanske književnostiprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4687714
Ožbot, MartinaBesedilna koherenca in njena prevodoslovna relevantnostčlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15086946
Ožbot, MartinaŠtritofov prevod Seviljskega brivcačlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12355682
Ožbot, MartinaTranslating literary history from Italian into Slovene: a case studyčlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12341346
Ožbot, MartinaKulturno občutljiva besedila in njihovi prevodi : (Nekaj opažanj ob italijanskem in slovenskem Asterixu)članek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15131746
Ožbot, MartinaSlovene literature in Italian translation: Facts, fiction and beyondčlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15134050
Ožbolt, MartinaFunkcijski pristop k prevajanjučlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/125726208
Ožbot, MartinaLa coerenza testuale dal punto di vista traduttivočlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17583714
Ožbot, MartinaMaking sense across cultures: the establishment of coherence in translated textsčlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21123170
Ožbot, MartinaProblemi posredovanja slovenskih literarnih besedil v tuje kulturečlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17630818
Ožbot, MartinaMachiavelli in Boccaccio v Koširjevih oblačilih: k vprašanju prevajalčevega osebnega slogačlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21831010
Ožbot, MartinaPresentazione della nuova traduzione slovena della Vita nuova (Novo življenje)članek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25542498
Ožbot, MartinaNeskončnosti: Leopardijev l'Infinito in njegovi slovenski prevodičlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28147554
Ožbot, MartinaZa domovino ... naprej! : DE Amicisevo srce in njegovi slovenski prevodičlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31189090
Ožbot, MartinaMaking sense across cultures: the establishment of coherence in translated textsčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34747234
Ožbot, MartinaPrevajalske strategije in vprašanje koherence ob slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarjaznanstvena monografija2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/230457600
Ožbot, MartinaSlovensko-italijanski kulturni odnosi skozi prizmo književnega prevajanjačlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12634418
Ožbot, MartinaKako daleč je Trst? : o Umbertu Sabi v slovenskih prevodihčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34775394
Ožbot, MartinaPrešeren kot prevajalec Bürgerjeve Lenore in razvoj slovenske poezije = Prešeren as a translator of Bürger's Lenore and the development of Slovene poetryčlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34847074
Ožbot, MartinaUmberto Saba nelle traduzioni slovenečlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42377570
Ožbot, MartinaManzonijeva Zaročenca v slovenščini : značilnosti treh variant in vprašanje razvitosti prevodne kulturečlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44350562
Ožbot, MartinaTraduzione e attualizzazione politica : il "Cuore" di Edmondo De Amicis nelle traduzioni slovenečlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42181474
Ožbot, MartinaDwarfs in giants' lands : some observations on translating minor literatures into high-impact cultures : the case of Slovene literature in Italyčlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48566882
Ožbot, MartinaO prevodnem posredovanju slovenske književnosti ob besedilih Borisa Pahorjačlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47778402
Ožbot, MartinaČe hočete rešiti svojo umazano črno dušo, se morate vpisati v partijo. Ideološki elementi v izbranih prevodih italijanskih književnih besedil v slovenščinoprispevek na konferenci2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49266786
Ožbot, MartinaPrevodne zgodbe : poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnoseznanstvena monografija2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/265118720
Ožbot, MartinaChe cosa (non) è rimasto della francesità? : addomesticamento e straniamento nelle traduzioni italiana e slovena di Les fleurs bleues di Raymond Queneaučlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51939938
Ožbot, MartinaBilingualism and literary (non-)translation : the case of Trieste and its hinterlandčlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57412194
Ožbot, MartinaI promessi sposi nelle traduzioni slovene : le tre versioni come riflessi delle condizioni di ricezione nella cultura d'arrivočlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57477218
Ožbot, MartinaFortuna critica e traduzioni di Sciascia in Sloveniačlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57097826
Pagon, NedaTaras Kermauner - opera minora : (prevajanje D'Alemberta)prispevek na konferenci2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1468557
Paljetak, LukoTraduktološki aspekt/problem Prešernovih pjesničkih oblika : pogled na vlastitu praksučlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20790573
Peklaj, MarijanŠtiristo [400] let slovenske bibliječlanek, sestavni del1984https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/230084864
Peklaj, Marijan400 let slovenske bibliječlanek, sestavni del1984https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2365530
Peklaj, MarijanPomen Trubarjevega prevajanja Svetega pismačlanek, sestavni del1986https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/461402
Peklaj, MarijanMojzesove knjige - prevajanje danesčlanek, sestavni del1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/61016064
Peklaj, MarijanSlovenci in Sveto pismočlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1176922
Peklaj, MarijanBožja beseda - živa in učinkovitačlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6250586
Perčič, Tone, 1954-Bibliografija prisotnosti italijanske književnosti pri nas : prevodiprispevek na konferenci1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/67093504
Perenič, Urška, 1982-The literary activities of mid-nineteenth-century politico-cultural societies : a systemic approachčlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47653986
Perko, Gregor, 1973-2020V Kratilovem svetu: o prevajanju lastnih imen pri Proustuprispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21453666
Perko, Gregor, 1973-2020Nervalove "Chimères" v treh slovenskih prevodihčlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28149090
Perko, Gregor, 1973-2020O prevodu Zolajeve Beznice štirideset let kasneječlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31183202
Perko, Gregor, 1973-2020Madžarevičev nori ples besed : potovanje k Célinučlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34776674
Perko, Gregor, 1973-2020Le dialogisme entre altérité et diversité : la traduction des bandes dessinées en slovènečlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56126050
Petaros, RobertTrinkovo spoznavanje knjižnega jezika : Vita vitae in Gospod Mirodolski, prva slovenska prevoda v italijanščino?separat1985https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23441920
Petrič, JernejaWashington Irving in Slovenečlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31330402
Petrič, JernejaThe earliest translations of Emily Dickinson's poetry in Slovenečlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33394530
Petrič, JernejaThe first translations of Harlem renaissance poetry in Sloveniačlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38045282
Petrič, JernejaComic strip as literature : Art Spiegelman's Maus in Sloveniančlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41073506
Petrič, JernejaLouis Adamic's early days : translator of Croatian literaturečlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47276130
Pintarič, Miha, 1963-A Slovenian translation of Burnsčlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15133026
Pintarič, Miha, 1963-Novi prevodi Sonetov nesreče v angleščinočlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7295542
Pintarič, Miha, 1963-Villon: prevod ironije in ironija prevodačlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19243106
Pintarič, Miha, 1963-Türkçe, Don Kişot? : Why not?prispevek na konferenci2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/36002658
Pintarič, Miha, 1963-Za vzorec Prešerna v angleščiničlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35996002
Pintarič, Miha, 1963-Les temps troubles et la traduction : "Ki or ne voelt a mei venir sʼen alt!"članek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51948130
Pirjevec, MarijaRecepcija Prešernove poezije v Italiji in Trstučlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2550577
Pirjevec, MarijaIvan Cankar v Italiji (1976-1983)članek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5439821
Pirjevec, MarijaProdor prvega slovenskega klasika v italijanski svetčlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7208502
Plemenitaš, KatjaPrevajanje slovenskih literarnih besedilčlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5865224
Podlesnik, BlažPrevajalske zagate na periferiji kanona na primeru prevoda ene od "junkerskih" pesnitev Lermontovačlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57459298
Podvornik-Alhady, MargitPrevajanje Koranaprispevek na konferenci1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52170752
Podvornik-Alhady, MargitPrevajanje klasične arabske literature za mladinočlanek, sestavni del1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/125339392
Podvornik-Alhady, MargitZačetki prevajanja Prešernove poezije v arabski jezikčlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/125337088
Podvornik-Alhady, MargitArabska srednjeveška literatura v slovenskih prevodihčlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/125337856
Pogačnik, Barbara, 1973-Hit et nuncčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/247194624
Pogačnik, JagnaSvet, ki je prestopil tanko rdečo črtočlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/274406400
Pogačnik, Jože, 1933-2002Srečanje s kitajsko poezijočlanek, sestavni del1958https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13176877
Pogačnik, Jože, 1933-2002Dalmatins Bibelübersetzung (1584) als Ausgangsbasis für eine Vertextungs - und Erzählpraxis in der slowenischen Literaturečlanek, sestavni del1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9140525
Pogačnik, Vladimir, 1943- ; Ferrari, Joséphine, 1941-La servante divineprispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21441634
Pogačnik, Vladimir, 1943-Tesnière - traducteur de la poesie Slovenečlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52708608
Pogačnik, Vladimir, 1943-Sonetni venec v treh francoskih inačicahprispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6356534
Pogačnik, Vladimir, 1943-Balzacove Okrogle povesti v presaditvi Antona Debeljakačlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25554018
Pogačnik, Vladimir, 1943-Besedje za voajerski pogled in homoerotično spogledovanje v francoščini in slovenščiniprispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21442402
Pogačnik, Vladimir, 1943-Prevajalski opus Radojke Vrančičprispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21436770
Pogačnik, Vladimir, 1943-Lamartinovo jezero v prepesnitvi Janeza Menartačlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28148322
Pogačnik, Vladimir, 1943-Racinova Fedra v slovenskih prevodihčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31188322
Ponikvar, PrimožJezikovna kompatibilnost definicij in razumevanja filozofskih terminov v splošnem slovarjučlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30249314
Poniž, DenisEstetska struktura prevoda : (teze za estetiko prevajanja)prispevek na konferenci1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64676864
Popova, Venče SpasovaTinkačlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52330082
Potočnik Topler, JasnaThe reception of Truman Capote in Sloveniačlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/82656001
Potokar, ToneO prevajanju iz slovenščine v srbohrvaščino in narobečlanek, sestavni del1957https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/242813952
Potrč Šavli, JulijaFeast of fools : the carnivalesque in John Kennedy Toole's A confederacy of duncesčlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44266594
Požgaj-Hadži, VesnaPrevajanje preteklika : (na primeru Pripovedk iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić)prispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13061986
Požgaj-Hadži, VesnaPrevajanje preteklikačlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49307490
Pregelj, Barbara, 1970- ; Selfa Sastre, MoisésÉrase una vez una hormiga--- : Lila Prap como un fenómeno de recepción mundialčlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3703547
Pregelj, Barbara, 1970-V čem je teža(vnost) F. de Queveda?članek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/457979
Pregelj, Barbara, 1970-Federico Garcia Lorca v slovenskih prevodih : problem prevajanja asonancečlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/569851
Pregelj, Barbara, 1970-Ljubim te, zeleno, ljubimčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/569083
Pregelj, Barbara, 1970-Besedna goščava v stoletni hosti : medved Pu in Winny de Puhčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1331195
Pregelj, Barbara, 1970-La imagen de la literatura infantil y juvenil española a través de las traducciones eslovenas [Elektronski vir]e-članek2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2103803
Pregelj, Barbara, 1970-Prevajanje kot oblika interpretacije = Translation as a form of interpretationprispevek na konferenci2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3757819
Premk, FranckaNerazumljena tujka sela v Trubarjevem in Dalmatinovem prevodu Davidovega Psaltračlanek, sestavni del1987https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/27794989
Premk, FranckaTrubarjev in Dalmatinov psalter v luči izvirnega besedila : sto devetintrideseti psalm / Ps 139članek, sestavni del1990https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21815040
Premk, FranckaKako so prvi slovenski pisci reševali probleme psalma 137prispevek na konferenci1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4091693
Premk, FranckaKako so prvi slovenski pisci reševali probleme 137. psalmaprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4389165
Premk, FranckaPrevajanje naslovov v šestnajstem stoletjučlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6614317
Premk, FranckaNekaj vidikov o Dajnkovem prevajanju knjige Porodaprispevek na konferenci1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7544109
Premk, FranckaVloga izvirnika pri pomenoslovnih vprašanjih v svetopisemskem gradivu za slovar slovenskih protestantskih piscev 16. stoletjačlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/39059298
Premk, FranckaTrubar, Dalmatin, Bohorič, Krelj in prevajalsko načelo "ad rudes"članek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31947309
Pretnar, Tone; Jež, NikoNoce i dnie w przekladzie F. Vodnikačlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51543906
Pretnar, ToneKomično v rimi, ki se ne da prevestičlanek, sestavni del1983https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/243907840
Pretnar, ToneStanislavovska in mickiewiczevska kitica v slovenskih prevodihprispevek na konferenci1986https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19448674
Pretnar, ToneO verzni in kitični obliki Menartovega slovenskega in Rabadanovega hrvaškega prevoda Villonovega pesniška delaprispevek na konferenci1989https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15702528
Pretnar, ToneFran Miklošič kot prevajalec poljske poeziječlanek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/32831232
Pretnar, ToneO Miklošičevih prevodih iz poljske poezijeprispevek na konferenci1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/641069
Pretnar, ToneO verzu slovenskih prevodov Mickiewiczewih pesniških besedilčlanek, sestavni del1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50631522
Priestly, TomOn translating Prešerenčlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7225142
Prosenc, Irena, 1968-L'oeuvre de Primo Levi en Slovénieprispevek na konferenci2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/36217186
Prosenc, Irena, 1968-Terminological aspects of translating Primo Levi's I sommersi e i salvati into Slovenečlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53710178
Prosenc, SuzanaZanke in zadrege prevajanja v časovni stiskičlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58705920
Prunč, ErichHandkejev prevod Lipuševega romana "Zmote Dijaka Tjaža"članek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38019840
Prunč, ErichHypothesen zum Gattungsprofil deutsch-slowenischer Übersetzungen im Zeitraum 1848–1918.članek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30338146
Prunč, ErichTranslationskulturčlanek, sestavni del2006
Prunč, ErichVersion und Autoversion der Gedichte von Gustav Janusch.poglavje v monografiji2007
Prunč, ErichUrban Jarnik : [(1784-1844)] : textologische Grundlangen und lexikologische Untersuchung seiner Spracheknjiga1988https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14936064
Pungeršič, DianaPregled prevodne dejavnosti iz slovaščine v slovenščino po letu 1989prispevek na konferenci2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44764002
Pungeršič, DianaPrevajanje slovaških književnih besedil z zastopano dvo- ali večjezičnostjočlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51864930
Raecke, JochenPrimus Truber und Jurij Dalmatin als Übersetzer - mit den Augen Jernej Kopitars gesehenčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/39060834
Rajhman, JožeMetodologija prevajanja slovenskih protestantovčlanek, sestavni del1985https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7067395
Rajšp, VincencPrimož Trubar in slovanski svetprispevek na konferenci2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31561773
Rebula, AlojzBlok svetlobe v duhovne temelje novega slovenskega tisočletjaprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/70535680
Repinc, AnjaPrevajanje pomanjševalnic v slovenski ljudski pesmi v angleščinoe-članek2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40414050
Rihter, KristinaOd Butal do Daftona : (prevajanje lastnih imen v Butalcih)e-članek2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40525410
Rinkema, DragaRavno polje, pa vseeno raznoliko rastje : o sodobni nizozemski poezijičlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/254960640
Rižnar, Igor, 1961-Antologiziranje in prevajanje poezije [Elektronski vir]znanstvena monografija2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/270916096
Robič, PetraThe translation and analysis of stylistic and contextual peculiarities on translating the literary text = Prevod in analiza stilističnih in vsebinskih posebnosti pri prevajanju literarnega tekstaknjiga1987https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4528949
Rode, MatejAnton Aškerc v Bolgarijičlanek, sestavni del1964https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/519989
Rode, Matej, 1930-2012Srečko Kosovel in prevajanječlanek, sestavni del1984https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/243968256
Rode, Matej, 1930-2012Edvard Kocbek prevajalec.poglavje v monografiji1988
Rode, Matej, 1930-2012Krst pri Savici v prevodihčlanek, sestavni del1988https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/244124416
Rode, Matej, 1930-2012Narečje kot prevajalski problemčlanek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64673536
Rode, Matej, 1930-2012Valentin Vodnik in prevajanječlanek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52945920
Rosec, NiomiSlovenski baje v angleški literaturie-članek2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40412770
Rot Gabrovec, VeronikaRoald Dahl's Matilda and her "new home" in Sloveniačlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50652002
Rot Gabrovec, VeronikaTranslators : travellers, not tourists = Prevajalci : popotniki in ne turističlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59385954
Rotar, Janez, 1931-2013Prevajanje iz hrvaške in srbske književnosti v slovenščino po letu 1945članek, sestavni del1973https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16386093
Rotar, Janez, 1931-2013Ob dvojini v slovenščini in hrvaščiniprispevek na konferenci1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7283554
Rozman, Andrej, 1947-Prešeren pri Slovakihprispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7709750
Rozman, Andrej, 1947-Viktor Smolej, prvi slovenski slovakistprispevek na konferenci2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47502946
Rozman, Andrej, 1947-Prevodi slovenske književnosti v slovaščino po letu 1945 do leta 1990 ali pomanjkanje kompetentnih prevajalcevprispevek na konferenci2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50119778
Rozman, Francè, 1931-2001Kritična zanesljivost novozaveznega besedila v slovenski ekumenski izdaji svetega pismačlanek, sestavni del1977https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/381786
Rozman, Francè, 1931-2001Vsebinske novosti novega prevodačlanek, sestavni del1985https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1439578
Rozman, Francè, 1931-2001Kako je Trubar prevajal Sveto pismo Nove zaveze?članek, sestavni del1986https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1423706
Rozman, Francè, 1931-2001Krekov prispevek k širjenju Svetega pisma na Slovenskemprispevek na konferenci1988https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1423450
Rozman, Francè, 1931-2001Prevajanje Svetega pisma na Slovenskemčlanek, sestavni del1990https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/29098496
Rozman, Francè, 1931-2001Sinoptiki s svojimi sličnostmi in razlikami smerokazi prevajalcem Svetega pismaprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1227098
Rudaš, JutkaSzlovén hungaricák a 80-as évek második felétől : (a magyar irodalom szlovéniai recepciójáról)članek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11140872
Rudaš, JutkaEsterházy pri nas : iz recepcije sodobne madžarske književnostičlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13133064
Rudaš, JutkaFordítás - kulturális megértésčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17446408
Rudaš, JutkaKosztolányi - szlovénul olvasva : (Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő)prispevek na konferenci2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18037512
Rupar, Rado, 1935-O prevajanju novejše ruske stilizirane prozečlanek, sestavni del1976https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/244073728
Rus, Vida, 1951-Slovenska književnost v Romunijičlanek, sestavni del1985https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44500578
Ryžova, MajaSonety nesčastʹja France Prešerna v russkih perevodah Fedora Korša i Aleksandra Gitovičačlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6433590
Samide, IrenaOd Jelšjega škrata do Duhovína : ali metamorfoze Goethejeve balade Erlkönig v slovenskih prevodihčlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15273826
Samide, IrenaRomantična hrepenenja : (o prevajanju nemške romantike)članek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31286626
Samide, IrenaSlovenska kratka proza v nemških prevodih ali ko Zakon želje postane zakon prazninečlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/33603682
Samide, IrenaP(l)asti in slasti prevajanja iz nemščine v slovenščinoprispevek na konferenci2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49270114
Schlamberger Brezar, MojcaProustova sintaksa, prelita v slovenski jezik : (poskus kontrastivne analize)prispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21444450
Schlamberger Brezar, MojcaTraduire Amin Maalouf, un écrivain français ou francophoneprispevek na konferenci2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50187874
Schlamberger Brezar, MojcaÀ propos des deux traductions de la Couronne des sonnets de France Prešeren vers le françaisčlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51944546
Seitz, ElisabethGovorniško stilno sredstvo ali pomoč prevajanju? : dvojično vezniško priredje v izbranih besedilih Primoža Trubarja, Martina Lutra in njunih sodobnikovčlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59079680
Simoniti, BarbaraNonsens kot literarni pojav, njegovo ubesedovanje in problemi prevajanjačlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4135778
Simoniti, BarbaraNonsensknjiga1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/71991040
Simoniti, PrimožPrevajanje srednjeveške latinske lirikeprispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14877282
Simoniti, PrimožLatinska lirika srednjega veka - prevajalčevi problemi in dilemečlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19333730
Skaza, AleksanderNa pol poti : (nekaj misli ob slovenskem prevodu povesti Prijatelji Vasilija Aksjonova)članek, sestavni del1963https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14594605
Skaza, AleksanderPoezija Franceta Prešerna v ukrajinščiničlanek, sestavni del1978https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/243870720
Skočir, MarijaPoezija Walta Whitmana v luči slovenskih prevodovčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/252046848
Skubic, Andrej E.On angelsčlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/37758818
Skubic, Barbara, 1973-Mesta soli Abdelrahmana Munifačlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/251099136
Skubic, Mitja, 1926-2015Si a ti te mantearon una vez ---članek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12251490
Smej, JožefSe je Mikloš Küzmič v svojem prevodu evangyeliomov res naslanjal na Štefana Küzmiča?članek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/75315968
Smej, JožefO prevodih psalmov v prekmurščino od Martjanske pesmarice II do Pusztaijeve pesmarice 1893članek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30091874
Smej, JožefJožef Borovnjak kot prevajalecčlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9090307
Smej, JožefPrevajanje Svetega pisma v "stari slovenski jezik"članek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/37088354
Smej, JožefKüzmičevi skriti prevodi psalmov v Knigi molitveni 1783članek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53915234
Smolej, Mojca, 1973-Tchiaou,wio in hijahot : kratek pregled medmetov in pesmi v poljskih in slovenskih prevodih Asterixačlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15031906
Smolej, ToneKarlinovo prevajanje podobja v Baudelairjevih Kratkih pesmih v proziprispevek na konferenci1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58712832
Smolej, ToneNekateri vidiki Borkovega prevajanja francoske književnosti : na primeru Balzacovega Polkovnika Chabertaprispevek na konferenci1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7225186
Smolej, TonePrevajanje Molièrovih Smešnih preciozprispevek na konferenci1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7221090
Smolej, ToneBorkova prevajalska poetika in prevod Balzacovega Polkovnika Chabertaprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7221858
Smolej, ToneHostnikovo prevajanje Julesa Vernaprispevek na konferenci1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8615266
Smolej, ToneCarmen v slovenskih prevodih in literarnih delihčlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10413154
Smolej, ToneBesedne igre in nacionalni stereotipi v slovenskih prevodih Asterixačlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14251618
Smolej, ToneDruga Goethejeva Popotnikova nočna pesem med prevodom in vplivomčlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13570146
Smolej, ToneZazri se v nas: pet, šest nas tu visi. Recepcija Villonovega epitafa na Slovenskemčlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19243874
Smolej, TonePrva slovenska srečevanja z Michelom Butorjem in njegovo Modifikacijoprispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21376610
Smolej, ToneZgodnji slovenski prevodi Zolajačlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23426146
Smolej, ToneJean Sbogar med Slovencičlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28171106
Smolej, ToneStarejši slovenski prevodi francoskih klasicistovprispevek na konferenci2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30903138
Smolej, ToneVsahnjena magnoljna cvetlica : zgodnja prevoda Chateaubriandove Atalečlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38291554
Smolej, ToneIz francoskega poslovenjeno : prispevki za zgodovino slovenskega literarnega prevodaznanstvena monografija2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/241536000
Smolej, ToneO prevajanju imen v Flaubertovi Gospe Bovaryčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42782818
Smolej, ToneWien in der slowenischen Literaturčlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47174754
Smolej, ViktorIzvirnik himne Hej Slovani in slovenski prevodčlanek, sestavni del1961https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14703149
Smolik, Marijan, 1928-2017 ; Nežič, JulkaPrevajanje bogoslužnih knjig v slovenski jezik po drugem vatikanskem cerkvenem zboruprispevek na konferenci2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8487171
Smolik, Marijan, 1928-2017Biblicist in prevajalec Anton Jehart (1881-1948)članek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/900698
Smolik, Marijan, 1928-2017Leopold Volkmer, prevajalec obveznih cerkvenih pesmiprispevek na konferenci1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1752666
Sokolov, CvetkaPrimer prevajalskega problema v otroškem romanu O super starših lahko samo sanjaš Ingrid Kötterjevečlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6187874
Sovrè, AntonK tehniki prevajanja latinske prozečlanek, sestavni del1955https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15832109
Sovrè, AntonK tehniki prevajanja latinske proze : nadaljevanje in konecčlanek, sestavni del1955https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15833133
Sovrè, AntonV kozji rog ugnati in še kajčlanek, sestavni del1960https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16019757
Sozina, Julija Anatolʹevna ; Čepelevskaja, Tatʹjana I.Literarni prevodi iz slovenščine v ruščino med letoma 1990 in 2011članek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50487394
Sozina, Julija AnatolʹevnaDojemanje sveta v sodobni slovenski dramatiki : (pot k ruskemu bralcu)članek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50901090
Spieler, Marija, 1935-2016Klaus Detlef Olof: France Prešeren, Sonettenkranz. Prevod. Mladje 53, Celovec 1984članek, sestavni del1985https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1121748
Stabej, MarkoRazkošje jutrišnjih dni v jeziku drugega?članek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28263266
Stanič, TatjanaPrevajanje verza in ritmični impulzčlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/80121088
Stanovnik, MajdaLiterarno prevajanje v slovenski kulturiprispevek na konferenci1975https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5829677
Stanovnik, MajdaHerbert Grün in prevajanječlanek, sestavni del1982https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5831469
Stanovnik, MajdaK vprašanju o zgodovini prevodne literaturečlanek, sestavni del1982https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5830189
Stanovnik, MajdaMurn in prevajanje literaturečlanek, sestavni del1982https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5831213
Stanovnik, MajdaGrünov prevod Kafke: Na galerijičlanek, sestavni del1985https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5861677
Stanovnik, MajdaLuthrov in Trubarjev pogled na prevodprispevek na konferenci1986https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14147885
Stanovnik, MajdaRazprava o prevajanjučlanek, sestavni del1986https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18516013
Stanovnik, MajdaLiterarni prevod na Slovenskem 1945-1965članek, sestavni del1987https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14148141
Stanovnik, MajdaPoložaj in poetika literarnega prevoda na Slovenskem 1945-1965prispevek na konferenci1987https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14148397
Stanovnik, MajdaTrubar in problem literarnega prevodačlanek, sestavni del1987https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8046381
Stanovnik, MajdaAngleška literatura nesmisla v slovenskih prevodihprispevek na konferenci1988https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5862445
Stanovnik, MajdaEngleska literatura nonsensa u slovenačkim prevodimačlanek, sestavni del1988https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14148653
Stanovnik, MajdaPrijateljeva kritika slovenskih prevodov Puškinaprispevek na konferenci1988https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5862189
Stanovnik, MajdaLiterarnost slovenskega biblijskega prevoda v 16. in 17. stoletjučlanek, sestavni del1989https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8747520
Stanovnik, MajdaEstetskost besednega posnetkaprispevek na konferenci1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64676096
Stanovnik, MajdaHamlet in grobarja: kraljevič, klovn in kmet : (Shakespeare, Hamlet: V/1)prispevek na konferenci1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64670720
Stanovnik, MajdaIdentiteta izvirnika v različnih prevodihčlanek, sestavni del1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/61017856
Stanovnik, MajdaSamobitni strah pred prevodomčlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3835181
Stanovnik, MajdaTruber und das Problem der literarischen Übersetzungprispevek na konferenci1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3834669
Stanovnik, MajdaDruštvo slovenskih književnih prevajalcev 1953-1995prispevek na konferenci1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4810285
Stanovnik, MajdaOd besede do besedila v literarnem prevoduprispevek na konferenci1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4144941
Stanovnik, MajdaPrevodi Brižinskih spomenikov v novodobno slovenščinoprispevek na konferenci1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4142637
Stanovnik, MajdaZborniki DSKPčlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4810541
Stanovnik, MajdaPresoja prevoda ob vzorčnem odlomkuprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5732653
Stanovnik, MajdaPrešernovi soneti v angleških prevodihprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5274413
Stanovnik, MajdaSlovenski prevod in slovenska književnost od reformacije do modernečlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5600813
Stanovnik, MajdaPrevod, priredba, prevod priredbečlanek, sestavni del1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6551906
Stanovnik, MajdaŽupančičevo izročilo: umetniški prevodprispevek na konferenci1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7622957
Stanovnik, MajdaIzvirnik, ilustracija, prevodčlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17123117
Stanovnik, MajdaPrevodna književnostčlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17596973
Stanovnik, MajdaZgodovinska označenost literarnih del in njihovih prevodovprispevek na konferenci2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20158562
Stanovnik, MajdaSlovenski literarni prevod : 1550-2000znanstvena monografija2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/222900480
Stanovnik, MajdaPrevod - literarnozgodovinska stalnica in spremenljivkačlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50804834
Starc-Križman, SlavaSovretovi prevodi Kralja Oidipa in Iliadeprispevek na konferenci1986https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23643234
Starikova, Nadežda NikolaevnaMirovaja poèzija v zerkale slovenskogo hudožestvennogo soznanija : (literaturnyj proekt "Pesnʹ Orfeja")članek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50793570
Starikova, Nadežda NikolaevnaIz istorii slovenskoj polonistiki : Tone Pretnarčlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53788258
Stefanović D., MirjanaNemški prevod srbskih in hrvatskih ljudskih pesmičlanek, sestavni del1988https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15080192
Steinmetz, Hans-Dietrich ; Košorok, BorisSočasni slovenski prevodi Karla Maya : Slovenija in ZDA 1898-1911članek, sestavni del1993https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51976960
Strojan, Marjan, 1949-V prevodu izgubljena poezijačlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58628608
Strojan, Marjan, 1949-'Nine times the space' : from translator's notes to Milton's Paradise lostčlanek, sestavni del1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4111714
Strojan, Marjan, 1949-Ob gozdu na zimski večerčlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3699998
Strsoglavec, Đurđa ; Dolžan, SonjaKako je v makedonščini hrvaški Pupačić postal slovenski Župančičprispevek na konferenci2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42236770
Strsoglavec, Đurđa ; Dolžan, SonjaRecepcija M. Selimovića, S. Kulenovića i D. Sušića u Sloveniji i Makedonijičlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48974178
Strsoglavec, ĐurđaPoročni boter in krstna pričaprispevek na konferenci2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/46110306
Strsoglavec, ĐurđaŠtefica Cvek in cesarski sladokusec po skoraj tridesetih letihčlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47059298
Strsoglavec, ĐurđaPri bližnjih in daljnjih južnoslovanskih sosedihprispevek na konferenci2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50122594
Strsoglavec, ĐurđaStopnja prevedljivosti in stopnja recepciječlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56292194
Subiotto, NamitaSlovenečkite prevodi na poezijata na Aco Šopov : dvaeset godini od smrtta na poetotčlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/29212514
Subiotto, NamitaTežave in triki pri poučevanju makedonske književnosti (kot književnosti v tjem jeziku)prispevek na konferenci2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/37912162
Subiotto, NamitaSlovenski prevodi makedonskega leposlovja in makedonski prevodi slovenskega leposlovja v obdobju 2000-2007prispevek na konferenci2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42246754
Svetina, Peter, 1970-List iz slikanice, črka abeced(arij)e in ščep prevodačlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15027554
Svetina, Peter, 1970-Japljev prevod Popovega Rondeaujačlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21545314
Svetina, Peter, 1970-Japljevi prevodi Hagedorna in Popačlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18416226
Svetina, Peter, 1970-Omiljena okrutnost : Lahov prevod Erbenovega Povodnega možačlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23593058
Svetina, Peter, 1970-Odraščanje med vrsticami : (postno premišljevanje o mladinski literaturi)članek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34263138
Svetina, Peter, 1970-Cenzura v prevodih mladinske književnosti v času socializmačlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30894637
Svetina, Peter, 1970-Mladinska književnost in socializem : strukturne spremembe v mladinskem romanu na Slovenskem v letih 1945-1955članek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7577630
Svetina, Peter (ur.)Pionirji na promenadi : antologija slovenske mladinske književnosti med 1920 in 1948razne literarne vrste2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/257787904
Szafraniec, KamilDwujęzyczność w przekładzie na podstawie tłumaczenia powieści Gorana Vojnovicia Čefurji raus! na język polskičlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51865186
Šabec, MajaSlovenski prevodi, uprizoritve in recepcija dramskih del Federica Garcíe Lorcečlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38088034
Šabec, MajaThe Slovene reception of theatre works by Federico García Lorcaprispevek na konferenci2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47576674
Šabec, MajaUnidades fraseológicas en la traducción eslovena de Cinco horas con Mario de Miguel Delibesčlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47426146
Šabec, MajaLorca's drama in Slovenian : the stylization of popular languagečlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50464098
Šabec, NadaBorkov pogled na prevajanjeprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5721096
Šalamon, SamoIntertextuality between American modernist poets and Slovene poets/translatorsprispevek na konferenci2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/16789768
Šalamun-Biedrzycka, KatarinaO prevodu tekstov, katerih temelj je umetniškostčlanek, sestavni del1991https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64677632
Šalamun-Biedrzycka, KatarinaCankarjev Hlapec Jernej v poljščiničlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58693632
Šavle, MajdaJoseph Conrad in Slovene translationsčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31369570
Šega, Agata Pesniška umetnost Nicolasa Boileauja ante et post litteramčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31187810
Šega-Čeh, BarbaraArs amatoria - trd prevajalski oreh?prispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14879074
Šekli, MatejIl sorabo nel contesto delle lingue slave occidentaliprispevek na konferenci2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/36375906
Šekli, MatejLužiškosrbska književnost druge polovice 20. stoletja in njeno (ne)prevajanje v slovenščinoprispevek na konferenci2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52912482
Šešerko, LeoTeoretska utemeljenost terminologiječlanek, sestavni del1980https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28102242
Škerlj-Jerman, Zdenka, 1933-2010K merilom izbora pri prevajanju češke književnostiprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3869026
Škofic, JožicaPrevajanje govorjenega narečnega besedila v pisani knjižni jezikčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24900141
Škofic, JožicaTranslating and explaning dialectal terminologyčlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28386861
Škulj, EdoGlasbila v 150. psalmuprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1227354
Škulj, EdoMusical instruments in Psalm 150članek, sestavni del1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10364973
Šnytová, JanaExpresivita originálu a překladu při překládaní slovinské literatury do češtinyčlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47919458
Šnytová, JanaProblematika překladu ze slovinštiny do češtiny - analýza překladu próz D. Jančaraprispevek na konferenci2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/46362722
Šnytová, JanaFrazeologie a idiomatika v překladu románu Galejník Draga Jančara = Phraseology and idioms in the translation of the novel Galejník by Drago Jančarprispevek na konferenci2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/54790242
Šnytová, JanaPrevodi češke književnosti prevajalke Zdenke Škerlj - Jermanprispevek na konferenci2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53181282
Šnytová, JanaPrevodi slovenske književnosti v češčino od leta 1945 do sodobnostičlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56094818
Špelič, MiranPrevajanje besedil patrističnih avtorjev : (zgodovinski pregled, principi in perspektive)prispevek na konferenci2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14878050
Špelič, MiranPotreba po novih prevodih bogoslužnih knjig in težave pri tem deluprispevek na konferenci2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8860675
Špendov, AndrejBeseda ni konj - prevajanje Basla Lojzeta Kovačiča v nemščinočlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58695424
Šrimpf, UrbanŽupanova Micka - ponaredba, poslovenitev, prevod, ponašitev ali še kajčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50434914
Šrimpf, UrbanEnlightenment translation : the birth of Slovene secular drama [Elektronski vir]e-članek2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59432290
Štavbar, SimonaSvetniška imena in njihovo prevajanjeznanstvena monografija2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/74863873
Štefan, Rozka, 1913-2011Slovenske pesmi v beloruščiničlanek, sestavni del1977https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/243738368
Štefan, Rozka, 1913-2011Tone Pretnar kot prevajalec poljske poeziječlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42885632
Štefan, Rozka, 1913-2011Poljska simbolistična poezija v slovenskih prevodihčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34772578
Štrmelj, LidijaOn omissions and substitutions in the Medieval English translations of the Gospelčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50730850
Šuler-Galos, JasminaPrzesunięcia międzytekstowe i międzykulturowe w tłumaczeniu : współczesna proza polska w języku słoweńskimčlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48920418
Šumi, NadaProstor jezikovne ustvarjalnosti pri prevajanju za gledališčečlanek, sestavni del1986https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/244081664
Šumrada, JanezQuelques recherches recentes en Slovenie sur Hermann de Carinthieprispevek na konferenci1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8137224
Šundalić, ZlataEmpirično (ne) da se razodetičlanek, sestavni del1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/42895616
Šurla, AndrejCicha rozmowa ostatnich przekładów Toneta Pretnaračlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43378530
Šurla, AndrejBibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 1990-2006članek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50810722
Teržan-Kopecky, KarmenUtrinki iz zakladnice slovenskih prevodov nemških besedil v raznolikosti njihovih medsebojnih odnosovčlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15936008
Teržan-Kopecky, KarmenTranslation, culture and cognition as mediators between German and Sloveneprispevek na konferenci2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17104392
Todorović, BojanaSnujem prevod : pregled nekaterih prevajalskih rešitevčlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/114431744
Tokarz, BożenaO intertekstualności w przekładziečlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/115858432
Tokarz, BożenaWiersze miłosne France Prešerna w polskim przekładziečlanek, sestavni del1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/11001698
Tokarz, BożenaWzorzec, podobieństwo, przypominanieknjiga1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/10649954
Tokarz, BożenaPrešernova ljubezenska lirika v poljskih prevodihčlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/7217718
Tokarz, BożenaStereotyp "ojczyzny" w tłumaczeniu słoweńskim Trans-Atlantyku Witolda Gombrowiczačlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45246306
Tokarz, BożenaO empatiji v prevodučlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12634162
Tokarz, BożenaSpotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznegoknjiga2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45017442
Tokarz, BożenaW perspektywie poznania i projekcji : o polskim przekładzie zbioru esejów Draga Jančara Terra incognitačlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48919138
Tokarz, BożenaGombrowicz w Słowenii : ramy interpretacyjne czasu i przestrzeni kulturowejčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50934114
Tokarz, BożenaHermenevtična funkcija dvojezičnostičlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51864674
Tokarz, BożenaOstatnia Wieczerza Pawła Huellego (i Jany Unuk) jako konfrontacja z tradycją z własną i cudzą kulturąčlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53975394
Tonkli-Komel, AndrinaHusserl v Biti in časučlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28018018
Tonkli-Komel, AndrinaHusserl in Sein und Zeit : zur Umdeutung der phänomenologischen Terminologie in Sein und Zeitčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30913122
Toporišič, JožePripis k Novakovemu prevodu iz češčinečlanek, sestavni del1966https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12977197
Toporišič, Jože/S/ledni Sazhetig ie Teßhak inu nepopelnomčlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38785122
Toroš, AnaGradnik kot prevajalecčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30093666
Toroš, AnaGradnikova prevodna bibliografija (rokopisna zbirka, periodika)članek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31017826
Toroš, AnaGradnik pri Italijanihčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/595451
Toroš, AnaAl poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negričlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1606907
Toroš, AnaDruga materinščina ali zakaj so nekatere stvari "neprevedljive"članek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2463995
Toroš, AnaO zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svetznanstvena monografija2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/271853056
Trenc-Frelih, IrenaCEATL - Evropski svet združenj književnih prevajalcevčlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58713600
Troha, VeraO prevajanju Goldonijevih komedijprispevek na konferenci1994https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52168448
Troha, VeraBibliografija slovenskih prevodov Goethejačlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13570658
Trubar, PrimožReflections on languagečlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47535202
Trupej, JankoTranslating racist discourse in Slovenia during the socialist period : Mark Twain's Adventures of Huckleberry Finnčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51472994
Trupej, JankoPrevajanje rasističnega diskurza o temnopoltih v slovenščinočlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56389474
Trupej, JankoRecepcija štirih ameriških romanov in njihovih slovenskih prevodov v luči ideologije rasizmačlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58105186
Trupej, JankoThe "Negro" in John Steinbeck's Of Mice and Men : a comparison of socialist and post-socialist strategies for translating racial elements = "Zamorec" v delu Of Mice and Men Johna Steinbecka : primerjava socialističnih in postsocialističnih strategij za prevajanje rasnih elementovčlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58089570
Turk, Boštjan MarkoGeorges Dandin v redakciji Frankopanovega prevoda : razlog za redatacijo veznikov slovenske dramečlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/216445184
Turk, Boštjan MarkoFrankopanov prevod Georgesa Dandinačlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31186274
Turk, Boštjan MarkoLa première traduction slave de Molière et la naissance du théâtre slovènečlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38073698
Turk, Boštjan MarkoLes implications de la première traduction slave de Molière sur le plan du bilinguisme géo-historiquečlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/38576226
Umer Kljun, JernejaŠest oseb išče prevajalca : primerjalna analiza treh prevodov in priredbe Pirandellove drame Šest oseb išče avtorjačlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1537958852
Urbančič, BorisNamesto jezikovne kritikečlanek, sestavni del1961https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14702893
Valenčič Arh, UrškaVleči dreto kot dva svizca : kontrastivna analiza frazemov v otroški in mladinski literaturičlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/34873954
Valenčič Arh, UrškaFunkcijskost frazemov in njihovih prevodov v otroškem in mladinskem leposlovjučlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53224290
Valenčič Arh, UrškaRambazamba wird zum Tohuwabohu, wenn der Bär los ist : zur Paraphrasierung von Phrasemen in Kinder- und Jugendbüchern und ihrer Wiedergabe in den slowenischen Übersetzungenčlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52698978
Valenčič Arh, UrškaSeine Ohren standen wie Reindlhenkeln vom Kopf : phraseologische Vergleiche in den Werken Christine Nöstlingers und deren Übersetzungen ins Slowenischeprispevek na konferenci2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53028962
Valenčič Arh, UrškaEin Prinz auf der Erbse : Phraseologie und Übersetzung : am Beispiel der Kinder- und Jugendliteratur von Christine Nöstlinger im Deutschen und Slowenischenznanstvena monografija2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/55176034
Valenčič Arh, UrškaDie doppelte Perspektive in den slowenischen Übersetzungen von Phraseologie im Roman Emil und die Detektive von Erich Kästner [Elektronski vir]prispevek na konferenci2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56201570
Valenčič Arh, UrškaEs streckte ihr die Zunge raus und sie drehte ihm eine lange Nase : zur Übersetzung von Kinegrammen in der Jugendliteraturčlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59553378
Valenčič Arh, UrškaWortspielereien aus der Entenperspektivečlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57544290
Valenčič, RafkoSveti Hieronim, zavetnik prevajalcev : ali kaj imajo sveti Hieronim in prevajalci skupnega?članek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4554842
Vascotto, PatriziaMoje izkušnje s slovenščinočlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/69547520
Vasić, Željka, 1986-Prevajanje žargonskih in dialektalnih izrazov v romanu Una vita violentae-članek2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40523106
Vaupot, Sonia ; Zupančič, Metka, 1950-Diffusion de la littérature québécoise dans les pays de l'ex-Yougoslaviečlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59553634
Vaupot, SoniaLes traits culturels, essai de définition comme problèmes de traductiončlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21847906
Vaupot, SoniaLes connotations chez Proust ou les limites de la traductionprispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21452642
Vaupot, SoniaLa question de l'unité en traductiončlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28199522
Vaupot, SoniaCohérence discursive en slovène et en français : le rôle des connecteurs en traductiončlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59332450
Vaupot, SoniaLes enjeux culturels de la traductionznanstvena monografija2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/282508288
Vevar, Štefan, 1953-Prevodna beležkačlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/80120832
Vevar, Štefan, 1953-Temeljni aspekti in principi teorije literarnega prevajanjaznanstvena monografija2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/113791232
Vevar, Štefan, 1953-Prešernova " Pevcu I" v slovenskih prevodih od Gradnikovega do Modrovegačlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/5254196
Vevar, Štefan, 1953-Med Apolonom in Dionizom : od prevodnega lunaparka do umetniške prevodne arhitekturečlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9167668
Vevar, Štefan, 1953-Fenomen Goethe : njegova estetika in poetika med originalom in slovenskim prevodomznanstvena monografija2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/261022464
Vevar, Štefan, 1953-Prevodne implikacije Kafkove pisave v perspektivi slovenskega prevodačlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12008756
Vevar, Štefan, 1953-Vrvohodska umetnost prevajanjaknjiga2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/269489920
Vidmar, Josip, 1895-1992Oton Župančič kot prevajalecčlanek, sestavni del1930https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1102059614
Vidmar, LaraPrevodi imen glavnih likov v antologiji pravljic Svetlane Makaroviče-članek2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/40524898
Vidmar, Luka, 1977-Pohlinov prevod Gellertovih epistolarnih modelov in problem slovenskega pisma v razsvetljenstvučlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30855725
Vidmar, Luka, 1977-Pohlinov prevod Gellertovih Pisemčlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35740973
Vidrih, NivesPrevajanje na TV - podnapisi ali sinhronizacijačlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58697216
Vidrih, NivesMerila izbora pri prevajanju češke književnostiprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/3868770
Vidrih, NivesPrevajanje politično nekorektnih čeških avtorjev v času železne zavesečlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/251050752
Vidrih, NivesČasovna pogojenost rabe pogovornega jezika (pri prevodih iz češčine)članek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/252048640
Vinkler, JonatanPrevajanje v srednjem veku - med translatio fidei, imperii et studiičlanek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21546082
Vinkler, JonatanČeški tkalec in slovenski prevod Svetega pismačlanek, sestavni del2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24050786
Vitez, Primož, 1966-Intuitivna stilizacija minevanjaprispevek na konferenci2003https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21443170
Vitez, Primož, 1966-Poezija govora v proznem spisučlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31187042
Vitez, Primož, 1966-Janez Menart : pesnik, prevajalec francoske poeziječlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/36434786
Vitez, Primož, 1966-Sedemnajst kritičnih tez o prevajanju in odgovornostičlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52961634
Vitez, Primož, 1966-Poetične izpeljave francoske proze : slog in kontekst literarnega besedilaznanstvena monografija2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/281879296
Vodnik, France, 1903-1986Resignacija A. Mickiewicza v prevodih naših pesnikovčlanek, sestavni del1950https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6745398
Vogrinc Javoršek, UršaKontrastivni premiki - žanrski zamikičlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56489570
Vouk, Erika; Osojnik, Iztok, 1951-;
Letnar, Tomaž;
Cestnik, Mare;
Gal Štromar, Maja;
Potočnjak, Draga;
Ošlak, Vinko
Prevajanja slovenskih literarnih besedil : slovenščina na tujih univerzahzbornik2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/217290240
Vrbinc, Marjeta ; Vrbinc, AlenkaBiblijski in literarni frazemi prevajalsko in leksikografskočlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2342867
Vrhovnik, Ivan, 1854-1935Dalmatinova biblija in katoliški duhovniki ; O Kastelčevem prevodu sv. pismaseparat1916https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51308032
Weiss, Peter, 1959-Jezikovni pregled novega prevoda Svetega pismaprispevek na konferenci1997https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4334637
Weiss, Peter, 1959-Lektorsko in korektorsko oblikovanje zbornikačlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19128365
Weiss, Peter, 1959-Lektorsko in korektorsko oblikovanje zbornikačlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18958125
Weiss, Peter, 1959-Usklajevalna pravila glede slovenskega pravopisa. Jezikovna določila pri novem prevodu Svetega pismačlanek, sestavni del2001https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18957357
Wieser, LojzeJezik seže dlje kakor roka : o prevajanju jugoslovanskih literatur v nemščinočlanek, sestavni del1990https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22053632
Wojtoń, ReginaPrzekłady Literatur Słowiańskich. Tom 1, część 1, Wybory translatorskie 1990-2006 ...članek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/257020160
Zabukovec, DušankaNeznosna lahkost prevajanja v očeh naročnikovčlanek, sestavni del1995https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/58705152
Zabukovec, DušankaKaj je ime? : čemur se reče vrtnica, enako sladko z drugim imenom bi dišaločlanek, sestavni del2008https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/251063808
Zágorec-Csuka, JuditA magyar-szlovén és a szlovén-magyar irodalmi kapcsolatok tükröződése a fordításirodalombanznanstvena monografija2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21429000
Zajc, NežaVladimir Vladimirovič Nabokov, goreč proučevalec in najstrožji prevajalec ruskega jezikačlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/32784173
Zakrajšek, Katja, 1980-K problematiki prevajanja afriškega evrofonskega romana v slovenščinočlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41274722
Zakrajšek, Katja, 1980-Potujitveni in prisvajajoči prevod v luči medjezikovnih razmerij močičlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/252045568
Zlatnar Moe, MarijaLeposlovno prevajanje : lektorji in prevajalcičlanek, sestavni del1999https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/12237154
Zlatnar Moe, MarijaOdstrani, prosim, prste mi z vratu : prevajalske norme v dramskih prevodih 20. stoletjačlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/28333666
Zlatnar Moe, Marija(Ne)ponavljanje blizu skupaj stoječih prvin v književnih prevodihčlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31624290
Zlatnar Moe, MarijaSprejemanje dramskih prevodov v slovenski družbi ali Hamlet in politikačlanek, sestavni del2005https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/30474594
Zlatnar Moe, MarijaKaj imata skupnega Bridget Jones in Aragorn : prevajalske strategije za doseganje jezikovnozvrstnih sprememb v prevodih angleške žanrske literaturečlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/252046592
Zlatnar Moe, MarijaRegister shifts in translations of popular fiction from English into Slovenečlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41662306
Zlatnar Moe, MarijaRepetition in English vs. non-repetition in Slovene : how different norms of good writing change the style of translated textsčlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45582690
Zlatnar Moe, MarijaStyling popular fiction [Elektronski vir] : a comparison of stylistic shifts in Slovene translations of popular fiction and literary proseprispevek na konferenci2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48505698
Zlatnar Moe, MarijaHamlet in Slovenia : from myth to theatrečlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/52074082
Zlatnar Moe, MarijaHamletovi slovenski okviričlanek, sestavni del2013https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/269963264
Zlatnar Moe, MarijaHamletova pot v središčečlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/56330594
Zlatnar Moe, Marija ; Žigon, Tanja, 1974- ; Mikolič Južnič, TamaraCenter in periferija : razmerja moči v svetu prevajanjaznanstvena monografija2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/282643712
Zlatnar Moe, Marija ; Žigon, Tanja, 1974-Comparing national images in translations of popular fictiončlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/60098402
Zlatnar Moe, MarijaStylistic shifts in translation of fiction into Slovene : is literary fiction translated differently from popular fiction?članek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59632482
Zlobec, BarbaraPrimerjalno prevajanje ali kako s prevodi do prevodačlanek, sestavni del2000https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14930786
Zlobec, CirilCivilni angažma posameznikačlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/66680064
Zlobec, CirilTo in ono, a ves čas eno samo : (Izpoved prevajalca - brez zardevanja in brez slabe vesti)članek, sestavni del2002https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/21861677
Zupan, Simon, 1976- ; Štefanič, Marko, 1988-Military jargon in the Slovenian translation of Hostile waters = Vojaški žargon v slovenskem prevodu Sovražnih vodčlanek, sestavni del2014https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/20725768
Zupan, Simon, 1976-Repetition and translation shiftsčlanek, sestavni del2006https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15356168
Zupan, Simon, 1976-Recepcija slovenskih prevodov kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja v 19. in 20. stoletjučlanek, sestavni del2015https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/57829218
Zupančič, BredaFran Albreht in Grimmove pravljice : ob petdesetletnici izida prve izdaje in štiridesetletnici prevajalčeve smrtičlanek, sestavni del2004https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/217431552
Zupančič, Breda, 1955Fran Albreht in Grimmove pravljicečlanek, sestavni del2007https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/6121502
Zupet, JanezSuhadolnikova analiza jubilejnega prevoda Nove zaveze 1984članek, sestavni del1992https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/61017344
Zwitter, SavinaRecepcija leposlovnega dela pri mladem bralcuprispevek na konferenci1998https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1615746
Žabjek-Scutteri, Saša, 1952-(Ne)poznavanje slovenstva v južni Italijičlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50696546
Žigon, Tanja, 1974-O prevodih in odmevnosti Josepha Rotha in njegovih del na Slovenskemčlanek, sestavni del2010https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43822946
Žigon, Tanja, 1974-Kulturelle Wechselwirkungen : die slowenische Kultur und Literatur in einem deutschsprachigen Wochenblatt aus Krain in den ersten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhundertsčlanek, sestavni del2011https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47273314
Žigon, Tanja, 1974-Deutsch-slowenische Kulturbeziehungen im Land Krain anfang des 19. Jahrhundertsčlanek, sestavni del2012https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51033186
Žitnik Serafin, JanjaVojeslav Molè : ob stodeseti obletnici rojstvačlanek, sestavni del1996https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4523565
Žorga Dulmin, MajaJezikovne dogodoviščine [i. e. dogodivščine] Barona vzpetnikačlanek, sestavni del2009https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/29520733
Ádám, Anikó; Kocijančič-Pokorn, Nike;
Schlamberger Brezar, Mojca
Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane : des origines á 1989znanstvena monografija2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/69381986
Blatnik, Andrej, 22.5.1963-Prevodno leposlovje v sodobni Sloveniji = Translated literature in contemporary Sloveniačlanek – sestavni del2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/68207458
Brezar, NinaPrevajanje neologizmov v znanstvenofantastičnih romanih Douglasa Adamsačlanek – sestavni del2016https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/63132002
Čerče, DanicaJohn Steinbeck in East European translation : a bibliographical and descriptive overviewznanstvena monografija2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23767270
Černe, Urška P.Eine Tandem-Übersetzung : Helga Mračnikar und Peter Handkečlanek – sestavni del2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19036419
Černe, Urška P.Omissions from the source text : the German young "Tjaž"članek – sestavni del2018https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19335427
Černe, Urška P.Tandemübersetzungen : was sie sind und wie sie gemacht werdenprispevek na konferenci2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19196931
Černe, Urška P.Writing in pairs [Elektronski vir] : tandem authorship versus tandem translationsprispevek na konferenci2016https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/18574851
Čok, LucijaLost in translation : expressivity and style between the French original and the Slovenian translationčlanek – sestavni del2020https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/47714819
Čuden, DarkoLust am literarischen Experimentieren - ein genießbares und/oder genussvolles Unternehmen?članek – sestavni del2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64286050
Gacoin-Marks, FlorenceDo Pariza in nazaj : Vladimir Levstik in francoska književnostznanstvena monografija2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/291943424
Gadpaille, Michelle ; Mohar, Tjaša ; Onič, Tomaž"Just the ticket" --or not : from idiom to metaphor in teaching and translating Alice Munroprispevek na konferenci2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23336712
Gadpaille, Michelle ; Onič, TomažElizabeth Bishop and the vilanelle : one art, an ocean, and two languagesčlanek – sestavni del2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/70736994
Gadpaille, Michelle ; Zupan, Simon, 1976-Manifest and latent bodies in selected Shakespeare texts and their Slovene translationsčlanek – sestavni del2016https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22758408
Grošelj, Robert, 1978-Culture and translator's notes : analysis of the translator's notes in Serbian translations of Ciril Kosmač's prose worksprispevek na konferenci2016https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/62865250
Gustinčič-Pahor, MitaPrevajanje zemljepisnih imen v romanu Selme Lagerlöf Čudovito popotovanje Nilsa Holgersonačlanek – sestavni del2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64286562
Kaloh Vid, NataliaIntercultural dialogue in contemporary literary translations : to foreignize or not to foreignize?članek – sestavni del2018https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23800328
Kaloh Vid, Natalia ; Koletnik, MihaelaPrevajanje škotskega narečja v ruščino in slovenščino [Elektronski vir] : poezija Robert [!] Burnsa v prevodih J. Menarta in S. Maršakaprispevek na konferenci2021https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/61977091
Kastelic Vukadinović, Uršula, 1972-Potujitveno prevajanje kulturnega besedja v romanu Smrt Artemia Cruzačlanek – sestavni del2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/66032482
Kocijančič-Pokorn, NikeDivisive translations : nation-building through translation in the late 19th-century Austria-Hungaryprispevek na konferenci2020https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53253379
Kocijančič-Pokorn, NikeTranslations in Ljubljanski zvon : the window into cultural life of the late-nineteenth-century Ljubljanačlanek – sestavni del2020https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/71187298
Kohl, Felix OliverNemški prevodi Lipuševih del ob in po Tjažu v luči konsekraciječlanek – sestavni del2018https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/68607586
Kragelj, Miha ; Sevšek Šramel, ŠpelaMed reprezentativnostjo in obrobnostjo : kulturni posrednik in prevajalec Viktor Smolejčlanek – sestavni del2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/65443170
Maček, AmalijaIm Garten der Kindheit : Slowenische Pflanzennamen in Alma Karlins zehnsprachigem Wörterbuchčlanek – sestavni del2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/69386850
Maček, AmalijaLiteraturübersetzer als Dolmetscher, Moderatoren oder sogar Autorenčlanek – sestavni del2018https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/68395618
Maček, Amalija ; Žigon, Tanja, 1974-Gewundene Wege : die Übersetzungspolitik in Slowenienčlanek – sestavni del2020https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/36206595
Maček, Amalija ; Žigon, Tanja, 1974-Politik und Übersetzen : Auswirkung der politischen Wende(n) auf die Übersetzungen aus dem Deutschen ins Slowenischečlanek – sestavni del2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64900962
Markič, JasminaTraduciendo a Fernando Vallejo : La rambla paralela y Vzporedna ulicaprispevek na konferenci2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/70565730
Mazi-Leskovar, DarjaNames in literary translation : a case study of English versions of the Slovenian tale Martin Krpančlanek – sestavni del2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/65688930
Mikolič Južnič, Tamara ; Žigon, Tanja, 1974- ; Zlatnar Moe, MarijaLiterary translation in Slovenia [Elektronski vir]prispevek na konferenci2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64204386
Mohar, TjašaTranslation style in Alice Munro's "The view from castle rock"prispevek na konferenci2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23237384
Mohar, Tjaša ; Orthaber, Sara ; Onič, TomažMachine translated Atwood : utopia or dystopia?članek – sestavni del2020https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22277891
Novak-Popov, IrenaKaj Slovenci počnemo z ameriško poezijo?članek – sestavni del2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/70683490
Novak, Boris A.Japoniško haiku perteikimo slovenu kalba problemos [Elektronski vir]članek – sestavni del2016https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/63272034
Ožbot, MartinaForeignization and domestication : a view from the peripheryčlanek – sestavni del2016https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/60323170
Ožbot, MartinaLa rappresentazione del plurilinguismo nella traduzioneprispevek na konferenci2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/69861730
Ožbot, MartinaO Kosovelovi "evropskosti" in še posebej o dveh nedavnih prevodih njegove poezije v italijanščinočlanek – sestavni del2018https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/66557282
Ožbot, MartinaTranslation and multilingualism : a dynamic interactionznanstvena monografija2021https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/59681283
Ožbot, MartinaTranslation norms in the mediation of a peripheral literature into central culturesčlanek – sestavni del2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/69860450
Petrič, Tanja, 1981-Zwischen Übersetzung und Übertragung : die "slowenische" Friederike Mayröckerčlanek – sestavni del2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/63855458
Pregelj, Barbara, 1970-La recepción de la literatura infantil y juvenil Argentina en Esloveniačlanek – sestavni del2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4980219
Pregelj, Barbara, 1970-Vrednotenje prevodov mladinske književnosti [Elektronski vir]prispevek na konferenci2020https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45567235
Prugo-Babić, LindaKritičkodiskursni pristup prevođenju ruske književnosti u Bosni i Hercegovini : doktorska disertacijadisertacija2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/65689442
Schlamberger Brezar, MojcaExploration des corpus littéraires à des fins linguistiques et traductionnels [Elektronski vir] : exemple du connecteur 'mais' en français et de ses variantes traductionnelles en slovènečlanek – sestavni del2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/65816162
Schlamberger Brezar, MojcaLes normes en traduction, les normes en langue dans tous leurs étatsčlanek – sestavni del2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/69900898
Schlamberger Brezar, MojcaLiterarno ustvarjanje in prevajanje literature kot dialog med kulturami : primer transkulturnega pisatelja Amina Maaloufačlanek – sestavni del2018https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/66679650
Schlamberger Brezar, MojcaProblem prevajanja kulturnih izrazov iz francoske literature v slovenščino - nove strategije v času globalizacije? = Problem of translation of culturally specific terms of French culture into Slovene - new approaches in the time of globalisation?prispevek na konferenci2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/65522786
Schlamberger Brezar, MojcaTraduire les spécificités culturelles : le cas des traductions du Rocher de Tanios d'Amin Maalouf du français vers le slovène et d'Alamut de Vladimir Bartol du slovène vers le françaisprispevek na konferenci2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64683106
Schlamberger Brezar, MojcaTranslation as language enrichment : study of francophone and postcolonial translations into Sloveneprispevek na konferenci2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/64680290
Šoster, VeronikaPredstavitev prevajanja iz slovaščine v slovenščino na primeru avtorskih prevodov poezije Mirke Ábelove [Elektronski vir] = Presentation of translating from Slovakian to Slovenian on the case of copyrighted translations of Mirka Ábelová's poetryprispevek na konferenci2016https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4438267
Šrimpf, UrbanVloga prevajalca v razsvetljenstvu in prevodno vzpostavljanje književnih zvrsti : doktorska disertacijadisertacija2018https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/67305570
Šrimpf, UrbanVloga prevajalca v razsvetljenstvu in prevodno vzpostavljanje književnih zvrsti [Elektronski vir] : doktorska disertacijadisertacija2018https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/68857186
Tement, TadejaTo kill a mockingbird fifty years on : translating mind style into Slovenečlanek – sestavni del2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25195528
Tokarz, BożenaEseji o poljsko-slovenskem književnem prevajanjuznanstvena monografija2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/301448192
Trupej, JankoRepresentations of black people in the Slovenian translations of Karl May's novelsčlanek – sestavni del2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23327240
Vaupot, SoniaDeux cas de résistance : la traduction slovène des noms propres et du vocabulaire argotique et libertin à partir d'un roman de Dany Laferrièrečlanek – sestavni del2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/66176354
Vinkler, JonatanIzpod krivoverskega peresa [Elektronski vir] : slovenska književnost 16. stoletja in njen evropski kontekst : [znanstvena monografija]znanstvena monografija2020https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/44851971
Vitez, Primož, 1966-La "mère" est-elle vraiment intouchable?prispevek na konferenci2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/65757794
Vrtačnik, MartinOblikovanje odrskega govora na osnovi v slovenščino prevedenih dramskih besedil [Elektronski vir] = The role of theatre language consultant in speech formation of drama texts translated into Sloveneprispevek na konferenci2016https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4438523
Zajc, NežaByzantine literary models and patterns of reception [Elektronski vir] : translation and transformation in the Slavonic and Middle Eastern traditionsprispevek na konferenci2016https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45046829
Zlatnar Moe, Marija ; Žigon, Tanja, 1974-Said, spoke, spluttered, spouted [Elektronski vir] : the role of text editors in stylistic shifts in translated children's literaturečlanek – sestavni del2020https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35321347
Zlatnar Moe, Marija ; Žigon, Tanja, 1974-The role of the translator in the process of translation and publishing of a literary workprispevek na konferenci2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/69933410
Zlatnar Moe, Marija ; Žigon, Tanja, 1974-When the audience changes : translating adult fiction for young readersčlanek – sestavni del2020https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/71808866
Zlatnar Moe, Marija ; Žigon, Tanja, 1974- ; Mikolič Južnič, TamaraCenter and periphery [Elektronski vir] : power relations in the world of translationznanstvena monografija2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/300510976
Zlatnar Moe, Marija ; Žigon, Tanja, 1974- ; Mikolič Južnič, TamaraCenter in periferija [Elektronski vir] : razmerja moči v svetu prevajanjaznanstvena monografija2017https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/292785920
Zupan, Simon, 1976-Literary translation and the challenge of transitivityprispevek na konferenci2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24666888
Zupan, Simon, 1976-Literary translation, recurrence and authenticityprispevek na konferenci2016https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22418952
Žagar-Šoštarić, Petra ; Kaloh Vid, NataliaIs apocalyptic Kiev still apocalyptic Kiev in English translations of Mikhail Bulgakov's novel The white guard? [Elektronski vir]članek – sestavni del2020https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/13774083
Žagar-Šoštarić, Petra ; Kaloh Vid, NataliaThe city in literary translations [Elektronski vir] : is Kiev still Kiev in English translations of Mikhail Bulgakov's novel The White Guard?prispevek na konferenci2018https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/24180488
Žigon, Tanja, 1974-Matej Cigale (1819-1889) als Übersetzer von Schulbüchernčlanek – sestavni del2020https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/39938819
Žigon, Tanja, 1974- ; Zlatnar Moe, MarijaKulturspezifische Elemente in Jo Nesbøs Roman Rotkehlchen : aus dem Norwegischen ins Slowenische, Englische und Deutschečlanek – sestavni del2016https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/60007010
Žigon, Tanja, 1974- ; Zlatnar Moe, Marija ; Mikolič Južnič, TamaraWer entscheidet über die Endfassung? : Die Rolle der ÜbersetzerInnen bei dem Redigieren und Herausgeben einer literarischen Übersetzung = Who decides on the final version? : The role of translators in reviewing and editing literary translationsprispevek na konferenci2018https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/66819938
Children's literature in translation [Elektronski vir] : texts and contextsznanstvena monografija2020https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/35307267
Norms in language, norms in translation = Normes en langue, normes en traduction = Sprach- und Übersetzungsnormenznanstvena monografija2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/299398656
Norms in language, norms in translation [Elektronski vir] = Normes en langue, normes en traduction = Sprach- und Übersetzungsnormenznanstvena monografija2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/299406592
Prevajalci o prevodu 2 : od J. Modra do J. Milič : antologijaznanstvena monografija2016https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/286972416
The Routledge handbook of translation and ethicsznanstvena monografija2021https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/45511171
"--- übersetzt von Peter Handke" : philologische und translationswissenschaftliche Analysenznanstvena monografija2019https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19018243
Übersetzungslandschaften : Themen und Akteure der Literaturübersetzung in Ost- und Mitteleuropaznanstvena monografija2016https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/60006754